Fler nyheter

Kampanj om utländsk arbetskraft inom jord- och skogsbruk

  • 14 december 2017
Utländsk arbetskraft spelar en viktig roll i det svenska jord- och skogsbruket idag. Den omfattas av samma krav på bra arbetsmiljö som den svenska arbetskraften. I kampanjen som pågår nu vill vi uppmärksamma detta.
Bild på röd traktor med röd vagn full med jord körandes på landsväg

Att arbeta tillsammans med säsongsarbetare eller nyanlända ställer extra höga krav på god kommunikation och tydliga arbetsplatsnormer. Därför har vi samlat användbart informationsmaterial och råd och tips på webben. Kampanjen är en del i av ett regeringsuppdrag.

Information på av.se

Jord- och skogsbruk, av.se, öppnas i nytt fönster

Utländsk arbetskraft, av.se, öppnas i nytt fönster

Utländska arbetstagare, av.se, öppnas i nytt fönster

Annonsering

Vi har valt att kommunicera på ett enkelt och lättsamt sätt att arbetsmiljölagen gäller arbetstagare som arbetar i Sverige och att det inte spelar någon roll om de är svenska eller utländska medborgare.

Vårt budskap är också att det finns informationsmaterial hos oss och hos andra som kan vara till stöd för arbetsgivare som behöver kommunicera vikten av god arbetsmiljö där det kan finns språksvårigheter eller kulturella barriärer. 

Har du frågor om kampanjen? Kontakta Peter Sjöbom, kommunikatör, Peter.Sjobom@av.se

Annons 1 Annons 2
Fler nyheter