Fler nyheter

Större geografisk spridning av utstationerade

  • 24 februari 2017
Under 2016 ökade antalet anmälda utstationerade arbetstagare runt om i landet, störst var ökningen i Halland. Det visar siffror från Arbetsmiljöverkets helårsrapport av utstationeringsregistret.
Bild på målare som bredspacklar vägg

Det är fortfarande många av de utstationerade som jobbar i någon av storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Men samtidigt har andelen ökat med 50-350 procent i flera län ute i landet.

- Majoriteten av dem som har utstationerats runt om i landet har varit i Halland, Gävleborg, Värmland och Örebro. Dessutom har antalet utstationerade arbetstagare ökat med tolv procent jämfört med 2015, säger Maja Todorovic, systemförvaltare för utstationeringsregistret

Flest utstationerade kommer från Polen, de utgör nästan 22 procent av alla som kommer hit och jobbar. Däremot har antalet utstationerade från Tyskland minskat, de har 45 procent färre utstationerade nu jämfört med 2014 då de låg i topp.

Sedan utstationeringsregistret infördes den 1 juli 2013 har antalet anmälda ökat varje år.

- Sedan starten har cirka 134 000 arbetstagare inom 67 000 utstationeringsuppdrag anmälts till utstationeringsregistret. Tittar vi på siffrorna på årsbasis, ser vi att antalet anmälda utstationerade arbetstagare har ökat med nära tolv procent varje år, säger Maja Todorovic

49 procent av de utstationerade arbetar inom byggbranschen, främst med byggande av hus och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Tillverkningsbranschen kommer på andra plats, med 19 procent.

Fler nyheter