Fler nyheter

Nya föreskrifter - skydd mot risker med trycksatta anordningar

 • 7 juli 2017
Den 1 december börjar de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner.
Produktbilder

Syftet med de nya föreskrifterna är att det ska bli enklare för arbetsgivaren. Det finns i dagsläget sex olika föreskrifter för trycksatta anordningar och det har upplevts som krångligt.

Trycksatta anordningar kan vara farliga

Om en trycksatt anordning används på fel sätt eller om den är i dåligt skick kan anordningen spricka och hela anordningen eller delar av den kan kastas ut.

Om det händer en olycka riskerar de som arbetar med en trycksatt anordning att utsättas för en tryckvåg eller träffas av de utkastade delarna. Det behöver inte vara hela anordningen som går sönder. Dåligt fastsatta delar, till exempel slangar, kan lossna vid trycksättning och träffa personer som arbetar i närheten.

Finns i de flesta branscher

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher, både kvinno- och mansdominerade. Ungefär 1,1 miljoner arbetstagare jobbar i miljöer där det finns trycksatta anordningar. 

Exempel på anordningar:

 • Pannor för kraft- eller värmeproduktion
 • Tryckkärl i processer, till exempel massakokaren och kemiska reaktorer
 • Centralgassystem
 • Kokgrytor
 • Lagringstankar för gas, till exempel gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda flytande gaser
 • Cisterner för lagring av flytande fluider
 • Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem
 • Kylmaskiner

Dessa typer av anordningar återfinns i de här verksamheterna:

 • Kraft-och värmeproduktion (kommunal eller privat regi)
 • Verkstäder
 • Skolkök
 • Sjukhus, gassystem
 • Stålverk och övrig metallurgisk industri

Användning och kontroll av trycksatta anordningar, föreskrifter, AFS 2017:3

Bakgrund

Användning och besiktning av trycksatta anordningar har hittills reglerats av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2006:4, om användning av arbetsutrustning, AFS 2005:3 om besiktning av trycksatta anordningar och AFS 2002:1 om användning av trycksatta anordningar.

Fler nyheter