Fler nyheter

Kränkande särbehandling ska inte förekomma

  • 23 november 2017
Den senaste tiden har fenomenet #metoo exploderat i medier över hela världen. Sexuella trakasserier och andra oacceptabla beteenden har förts upp i ljuset och personer som tidigare kunnat verka utan rädsla för konsekvenser får nu stå till svars.
Bild på kvinna som brytit ihop i lång korridor. Bredvid henne ett par mansben.

Den form av sexuella trakasserier som uppmärksammas i media har ofta ett ursprung i makt och missbruk av maktställning. Men det har även uppmärksammats att ett sådant beteende har kunnat gro på grund av brister i organisation eller företagskultur. De som drabbats har vittnat om att tystnadskulturer har normaliserats eller att varningstecken och anmälningar inte tagits om hand av arbetsgivare på rätt sätt.  

Sexuella trakasserier är en av de många manifestationerna av vad som kallas kränkande särbehandling. Med kränkande särbehandling menas alla handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att medarbetare ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Förutom sexuella trakasserier inkluderar kränkande särbehandling också mobbning och diskriminering.

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Hen ska också vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande handlingar.

Under 2017-2019 bedriver vi på Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara en orsak till att medarbetare drabbas. Insatsen ska bidra till att en högre andel av landets arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsgivare arbetar mer offensivt med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna.  

Vår verksamhet ska bidra till en jämställd arbetsmiljö på svenska arbetsplatser. Ett sådant arbete är långsiktigt och ska förändra människors och organisationers synsätt. Det är ett tidskrävande arbete, men ett arbete som behövs för att bidra till att de händelser som uppmärksammats runt #metoo inte ska få förekomma i vårt samhälle och på våra arbetsplatser.

Läs mer om kränkande särbehandling och mobbning 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrift

Fler nyheter