Fler nyheter

Nu införs sanktionsavgifter för alla maskiner

  • 15 juni 2017
Alla maskiner som släpps på den svenska marknaden ska åtföljas av en bruksanvisning och en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. En skärpning av reglerna gör att tillverkare som inte uppfyller kraven kan tvingas att betala en sanktionsavgift. De nya reglerna gäller för maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017.
En närbild på en hand som arbetar med en maskin

De ändrade reglerna handlar om att de tillverkare som inte uppfyller kraven för vilken information som ska följa med maskinerna ska betala en sanktionsavgift.

Till alla maskiner som omfattas av maskindirektivet ska det finnas en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. Om det inte finns det kan tillverkaren behöva betala sanktionsavgift. Även kravet på bruksanvisning och kravet på märkning av max-last på lyftande maskiner och maskiner för personlyft omfattas av de nya reglerna.

– Det här ska ge säkrare maskiner på marknaden. Det gynnar både yrkesmässiga användare och vanliga konsumenter, säger Gun Fridfelt, sakkunnig på avdelningen för regler.

Marknadskontroller ska gynna seriösa aktörer

Reglerna är desamma för tillverkare i alla EU-länder och oseriösa företag som inte uppfyller kraven kan riskerar kännbara sanktionsavgifter. Seriösa företagare ska ha en fördel och därför är det viktigt att genomföra marknadskontroller och att ha effektiva åtgärder för de som inte uppfyller kraven.

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrift

Sanktionsavgifter

Maskiner

Fler nyheter