Fler nyheter

Flest sanktionsavgifter inom byggbranschen

  • 19 januari 2017
Sedan 2014 har Arbetsmiljöverket beslutat om drygt 800 sanktionsavgifter. Mer än hälften har handlat om regelbrott som gäller fallskydd och trucktillstånd. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.
Uppförande av ställning

Sedan 1 juli 2014 har Arbetsmiljöverket kunnat besluta om sanktionsavgifter inom långt fler områden än tidigare. Nu kommer Arbetsmiljöverket ut med rapporten "Ett utökat system med sanktionsavgifter – en lägesbild". Myndigheten har följt upp förändringen. Rapporten baseras på myndighetens statistik och på intervjuer med inspektörer, jurister och sektionsansvariga.

– Vi har nu en viktig lägesbild av resultatet efter att vi fått nya sanktionsmöjligheter, för att få arbetsgivare att skydda arbetstagarna mot farliga moment i arbetsmiljön. Vi ser detta som ett utökat verktyg för effektivare tillsyn, säger tillsynschef Pia Zätterström.

Tanken med att införa sanktionsavgifter i ökad omfattning är att göra det mer kännbart för arbetsgivare som struntar i arbetsmiljön, och bryter mot lagar och föreskrifter som handlar om att förebygga arbetsolyckor.

– Resultaten pekar i riktningen att handläggningen går snabbare än tidigare. De sanktionsavgifter som Arbetsmiljöverket beslutar godkänns av motparten direkt eller genom beslut av domstol. Men det behövs fler analyser för att vara mer säker på detta, säger Peter Green, senioranalytiker på Arbetsmiljöverket. 

Några resultat från rapporten:

  • Antalet sanktionsavgiftsärenden år 2014 låg på 49 (ett halvår), år 2015 på 331 och år 2016 på 423.
  • Fallskydd och trucktillstånd är de vanligaste orsakerna till sanktionsavgifterna. Sedan kommer teknisk anordning som till exempel lyftanordningar, arbetsmiljöplan, trycksatt anordning och asbest.
  • De näringsgrenar som har fått flest sanktionsavgifter 2016 är byggverksamhet (198), tillverkning (74) samt handel, inklusive reparation av motorfordon (56).
  • Ungefär hälften av alla beslutade sanktionsavgifter gäller arbetsgivare med mellan 0–10 anställda, och merparten av dessa med 0–5 anställda.

Domstol går på Arbetsmiljöverkets linje

Av överklagade ärenden som gäller sanktionsavgifter har domstolen de senaste tre åren gått på Arbetsmiljöverkets linje i 96 procent och inte ändrat beloppen. Till skillnad mot tidigare då åtalsanmälan sällan ledde till något straff, har sanktionsavgifter dömts ut i nästan samtliga fall.

I sex av tio fall tar det mindre än tio månader från inspektion till domslut. I fyra av tio fall tar det mer än tio månader. Det längsta ärendet har tagit 22 månader fram till domslut.

Det är ännu för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser om vad det utökade systemet med sanktionsavgifter innebär och vad det har för inverkan på arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser.

– Rapporten är ett bra underlag för fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete. En analys kommer tidigast 2019, säger Pia Zätterström.

Bakgrund:

Sanktionsavgifter fanns tidigare inom begränsade områden, till exempel när det handlade om trycksatta anordningar. Sanktionsavgiftssystemet förändrades och utökades kraftigt för att det skulle bli mer kännbart för arbetsgivare som struntar i arbetsmiljön, och bryter mot lag och föreskrifter som handlar om att förebygga arbetsskador. Tidigare var det många anmälningar som inte ledde till straff. Dessutom tog utredningarna lång tid och mycket resurser då Arbetsmiljöverket, polis och åklagare var inblandade.

Rapport: Ett utökat system med sanktionsavgifter – en lägesbild, pdf - öppnas i nytt fönster

Information om Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter

Fler nyheter