Fler nyheter

Fler trygghetsrum ska ställas i ordning i tunnelbanan.

  • 27 november 2017
Flera stationer i Stockholm saknar trygghetsrum. Ett rum dit ordningsvakter kan föra omhändertagna personer i väntan på polis. Arbetsmiljöverket ställer nu krav för att förebygga risker om hot och våld. Kraven är förenade med ett vite på sammanlagt 22 miljoner kronor.
Manlig väktare (Foto: Mia Åkermark)

Arbetsmiljöverket har ställt krav att AB Stockholms Lokaltrafik (SL) ska ställa i ordning fler trygghetsrum i Stockholms tunnelbana. Detta så att ordningsvakterna ska kunna föra undan gripna/omhändertagna personer till trygghetsrum som ger ordningsvakterna skydd för sig själva och de omhändertagna i väntan på att polis kommer till platsen. 

Den 7 oktober 2014 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion med syfte att följa upp de krav som vi tidigare ställt i ett beslut den 17 juli 2012. Sammanfattningsvis fanns det fortfarande kvar brister att rätta till och att vissa stationer fortfarande saknade trygghetsrum. Arbetsmiljöverket har därefter, utifrån information från Stockholms lokaltrafik, vaktbolagen och skyddsombud, tagit fram var trygghetsrum behövs och hur en prioritering ska ske.

Kraven ska vara uppfyllda senast den 13 januari 2020.

För mer information kontakta: Thomas Blombäck, enhetschef region öst.

Thomas.blomback@av.se

Telefon växel: 010-730 90 00

Fler nyheter