Fler nyheter

Farlig arbetsmiljö upptäcktes vid inspektion av stor importfirma i Göteborg

  • 20 december 2017
Frysrum utan fungerande larm, skyddsräcken och trucktillstånd som saknas samt blockerade utrymningsvägar. Det är några exempel på riskfylld arbetsmiljö som nyligen framkom under en myndighetsgemensam insats mot en stor importfirma av asiatiska matvaror i Göteborg.
Bild. Bild på truck i lagerlokal

Arbetsmiljöverket leder ett myndighetsgemensamt arbete mot osund konkurrens, som syftar till att motverka att arbetsgivare bryter mot lagar och regler på arbetsmarknaden för att vinna konkurrensfördelar mot andra företag.

– Vår erfarenhet är att bryter ett företag mot vissa regler på arbetsmarknaden är det vanligt att de även bryter mot andra regler. Flera myndigheter som samverkar kan lättare stoppa fusket. I slutänden handlar det om att alla anställda har rätt att komma oskadda hem från jobbet, säger Martin Wennerström, sektionschef på Arbetsmiljöverket, region Väst.

Truck- och lasthantering brast

På plats under inspektionen den 14 december fanns tillsammans med Arbetsmiljöverket en rad andra myndigheter såsom Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Göteborgs stads miljöförvaltning. Under inspektionen framkom även att det saknades trucktillstånd för en del anställda. Truckolyckor är den vanligaste maskinolyckan i Sverige. Trucktillstånd är en viktig åtgärd för att höja säkerheten.

Andra exempel på brister:

  • Bärighet på frysrumstak
  • Personlig skyddsutrustning
  • Pallställ utan förankring och utan påkörningsskydd

Totalt fanns det brister i arbetsmiljön på över tio punkter.

–Tänk att fastna i minus 20 grader utan chans att larma sig ur situationen eller att tunga varor rasar över en anställd. Arbetsmiljön är högst osäker. Vi kommer gå vidare med tydliga krav på bättring och troligen även sanktionsavgifter, säger Martin Wennerström. 

Myndigheter inspekterar tillsammans i regionerna

Ute i landets regioner finns nu team av myndigheter som tillsammans motverkar osund konkurrens: Arbetsmiljöverket med bland andra Polisen, Migrationsverket, miljöförvaltningar, länsstyrelser, Kronofogden och Skatteverket. Under 2017 har de regionala teamen gjort drygt 150 myndighetsgemensamma insatser. Prioriterade branscher för inspektion är inom bygg, hotell och restaurang, transport samt skogs- och lantbruk, inklusive bärplockning. Men insatser riktas även mot andra branscher där myndigheterna misstänker fusk.

Se tidigare tv-reportage om arbetsmiljöproblem och matfusk på företaget i Göteborg, svts hemsida, öppnas i nytt fönster

 

Fler nyheter