Fler nyheter

Det digitala arbetslivet ställer nya krav på arbetsmiljön

  • 28 april 2017
Hur kan vi skapa en sundare arbetsmiljö när arbetsplatserna blir allt mer digitala? Det kommer att krävas anpassningar av både lagar och arbetsgivare menar Jan Gulliksen, professor och dekan på KTH och tidigare ordförande i regeringens digitaliseringskommission.
Jan Gulliksen, professor och Dekan på KTH

På Världsdagen för arbetsmiljö den 28 april anordnade Arbetsmiljöverket i samarbete med Internationella arbetsorganisationen (ILO) ett seminarium om digital arbetsmiljö. Där medverkade bland annat Jan Gulliksen, även kallad Gulan. Han forskar och undervisar inom digital arbetsmiljö.

- I dag pratas det mycket om fysisk och psykosocial arbetsmiljö men vi glömmer ofta bort att titta på digitala hjälpmedel som till exempel våra datorer. För de allra flesta är datorn en stor del av vårt arbetsliv och vår arbetsmiljö, säger han.

Ineffektiva hjälpmedel kan medföra kostnader

De system och program vi arbetar med behöver vara effektiva och välfungerande för att kunna stödja anställda i deras arbete. Annars kan det bland annat medföra stora kostnader för arbetsgivaren.

- En undersökning av fackförbundet Unionen visade att den mängd arbetstid en anställd lägger på datorstrul kan vara upp till en halvtimme per dag. Det innebär enligt Unionens uppskattning att dåligt fungerande datorstöd kostar 12 miljarder i bristande effektivitet, berättar Jan Gulliksen.

Arbetsgivaren är den som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och därmed också ansvarig för de digitala hjälpmedel de anställda har. Men hur ska de säkerställa och följa upp att de anställda har en bra digital arbetsmiljö? Jan Gulliksen menar att det kan behöva göras uppdateringar ibland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i Arbetsmiljölagen.

- Vi har en Arbetsmiljölag och föreskrifter som har mycket bra information men de är inte helt uppdaterade utefter dagens terminologi. En av de viktigaste föreskrifterna heter Arbete vid bildskärm och även om riktlinjerna är bra och fortfarande relevanta är begreppet bildskärm väldigt ålderdomligt. I dag jobbar vi inte bara framför en datorskärm, utan med mobiltelefoner och bärbara datorer, säger han.

Arbetslivet genomgår förändringar

Och det är inte bara de digitala hjälpmedlen som har utvecklats. Även var vi fysiskt arbetar ser annorlunda ut nu jämfört med för bara några år sedan.

- Våra arbetsplatser genomgår just nu en stor förändring. Många inför aktivitetsbaserade kontor där du inte ens har en egen plats och då blir den bärbara datorn hela ens kontor. Många jobbar också hemma eller på allmänna platser. Vår arbetsmiljö ser helt annorlunda ut i dag jämfört med när många av Arbetsmiljöverkets föreskrifter togs fram, säger Jan Gulliksen.

Världsdagen för arbetsmiljö, seminarium 28 april

Världsdagen för arbetsmiljö

Världsdagen för arbetsmiljö uppmärksammas den 28 april för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Det är också den dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra anställda som dödats i arbetet.

Dagen är dessutom en del av FN-organet ILO:s arbete för en global arbetssäkerhetskultur som involverar både myndigheter, fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

ILO, Internationella arbetsorganisationen, arbetar bland med att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen.

Svenska ILO-kommittén, extern länk, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter