Fler nyheter

Åtgärdsförslag för att minska arbetsolyckor i trafiken

  • 23 februari 2017
En tredjedel av alla dödsolyckor i arbetet under 2015 inträffade på vägarna. Därför har Arbetsmiljöverket tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen tagit fram en rapport med förslag på åtgärder för att minska arbetsolyckorna i trafiken.
Bild på tanktbil och bilar körandes på motorväg (E4 Botkyrka)

Den nya rapporten visar tydligt vilka risker det finns för arbetstagare i trafiken och vilka yrkesgrupper som riskerar att drabbas. Arbetsmiljöverket har med den utgångspunkten tagit fram förslag på åtgärder som ska förhindra trafikolyckor för de arbetstagare som arbetar på vägar och färdas i tjänsten.

Ökade krav på rutiner för trafiksäkerhet

Åtgärdsförslagen har tagits fram utifrån en analys av trafikolyckor som skett under arbete på och vid vägar, som resulterat i dödsfall och allvarliga personskador. Ett tydligt resultat är att trafikolyckor utgör en mycket stor del av dessa arbetsolyckor. Därför riktas de flesta av förslagen mot åtgärder för en ökad trafiksäkerhet.

– Vi vill att en ökad trafiksäkerhet ska finnas med som en viktig aspekt i det interna arbetsmiljöarbetet hos företag och organisationer som arbetar på vägarna, säger Carl-Axel Sundström, sakkunnig på trafiksäkerhet, Arbetsmiljöverket.

Förslagen bygger även på erfarenheter från inspektioner som Arbetsmiljöverket genomför inom transportbranschen med avseende på trafiksäkerhet i arbetet. För att lyfta trafiksäkerhet som en viktig aspekt i det interna arbetsmiljöarbetet hos företag och organisationer som arbetar på vägarna, behöver man ställa krav redan vid upphandling, både vid inköp av fordon och tjänster där arbetstagare kör ett fordon.

Lastbilschaufförer mest olycksdrabbade

Under 2015 omkom 34 arbetstagare till följd av arbetsolyckor, varav 11 omkom i samband med arbete i trafiken. De flesta dödsolyckor i trafiken sker i samband med kollisions och singelolyckor. Vid ett flertal singelolyckor var det lastbilschaufförer som befann sig i sitt fordon som omkom. Enligt rapporten är det dessutom just yrkesgruppen lastbilschaufförer som främst drabbats av allvarliga personskador och dödsfall i trafiken.

En annan utsatt grupp är de som utför arbeten utanför sina fordon, där omgivande trafik medför en stor risk för arbetstagaren att bli påkörd. Påkörningsolyckor som resulterat i dödsfall har enligt rapporten drabbat brandmän som utfört räddningsarbete vid väg, samt vägarbetare som utfört arbeten på väg.

Arbetsmiljöperspektiv är en viktig pusselbit inom nollvisionen

Arbetsmiljöverket vill uppmärksamma arbetsmiljöperspektivet inom arbetet med nollvisionen för vägtrafik, exempelvis genom att få förare att hålla hastighetsgränserna med hänsyn till de som arbetar på vägar och färdas i tjänsten.

Nollvisionen innebär att olika myndigheter arbetar för att uppnå det långsiktiga målet, det vill säga att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Det gör man genom:

  • Hålla hastigheter
  • Använda bilbälte
  • Nykterhet
  • Vägutformning med mötesseparering
  • Polisövervakning

Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg, projektrapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter