Fler nyheter

Arbetsmiljöverket deltar på Forum Jämställdhet

Kvinnors arbetsmiljö och arbetsrelaterade ohälsa är i fokus när Arbetsmiljöverket deltar i Sveriges största jämställdhetskonferens ”Forum Jämställdhet” i Örebro.
En bild på en grupp människor som sitter på ett möte.

– Det är angeläget att organisera arbetet på ett sådant sätt att alla har en god arbetsmiljö. Det gäller såväl kvinnor som män, säger Boel Callermo, avdelningschef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för regeringsuppdraget "Kvinnors arbetsmiljö".

Boel Callermo deltar i en diskussion, med bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, forskaren Annika Vänje och representanter för arbetsmarknadens parter, om hur man bäst skapar en jämställd arbetsmiljö och förebygger ohälsa.

Förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet

Arbetsmiljöverket har sedan 2011 haft regeringens uppdrag att synliggöra kvinnors arbetsrelaterade ohälsa och förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet. På konferensen delar projektet "Kvinnors arbetsmiljö" med sig av insikter och slutsatser.

– Vi har lärt oss att både i vår inspektionsverksamhet och på arbetsplatserna behövs ett genusperspektiv för att förstå varför kvinnor drabbas av arbetsrelaterad ohälsa, säger Boel Callermo.

En genusmedveten analys gör det lättare att förstå bakomliggande faktorer och åtgärda dem. Det ger en bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män, menar Callermo.

Jämställdhet bör ingå i kvalitetsarbetet

En annan insikt är att verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbetet måste gå hand i hand. De mest framgångsrika organisationerna har lagt in jämställdhets- och arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i sitt kvalitetsarbete.

I de stora kvinnodominerade arbetsområdena som skola, vård och omsorg finns det stora problem i organiseringen av arbetet. Rimlig balans mellan uppdrag och resurser, bra styrning av tid och arbetsuppgifter, tid för ledarskap, administrativt stöd, tid för återhämtning och fortbildning är nyckelfrågor.

Kvinnor har sämre förutsättningar för bra arbetsmiljö

– Det genusmönster som råder i samhället finns även i arbetslivet. Att kvinnors arbeten värderas lägre innebär att deras arbetsmiljörisker inte synliggörs och därför inte åtgärdas i tillräckligt hög grad. Det ger kvinnor sämre förutsättningar för en god arbetsmiljö. För att komma tillrätta med detta behövs ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Boel Callermo.

Fakta

Regeringsuppdraget "Kvinnors arbetsmiljö" pågick 2011 – 2016. Fokus har legat på belastningsbesvär och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Tre kunskapssammanställningar har tagits fram av forskare på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Ett flertal nationella inspektionsinsatser har genomförts, liksom konferenser och aktiviteter som främjat kompetensutveckling.

Organisationen gör skillnaden – sex filmer om våra erfarenheter

Filmerna ligger i en spellista och spelas upp efter varandra.

Fler nyheter om Bygg, anläggning