Fler nyheter

Två nya ändringsföreskrifter inom området trycksatta anordningar

Arbetsmiljöverket har tagit fram två ändringsföreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2015:8) och om besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2015:9).
Bild på två ändringsföreskrifter - tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2015:8) och föreskrifterna om besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2015:9).

Ändringen berör endast 3§ i de båda föreskrifterna där innehållet i den trycksatta anordningen delas upp i två grupper, fluidgrupp 1a och 2a. I de tidigare föreskrifterna gjordes denna indelning utifrån de EG-direktiv som upphävdes av CLP-förordningen. Ändringen innebär att vissa giftiga fluider byter fluidgrupp. Det är Arbetsmiljöverkets bedömning att konsekvenserna av att ändra 3§ i föreskrifterna innebär att kraven i vissa fall sänks på tillverkare och användare vid användning av fluider som klassificerats som giftiga.

Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2015:8), ändringsföreskrifter, pdf, öppnas i nytt fönster

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), ändringsföreskrifter, pdf, öppnas i nytt fönster

Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller för konstruktion, tillverkning och uppförande av behållare, rörledningar och anläggningar. De tar upp klassning av behållare och rörledningar, säkerhetskrav och kontroll samt leveransdokumentation och märkning.

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler och instruktioner för besiktning av trycksatta anordningar. De gäller inte gasflaskor för andningsapparater och gasflaskor för bärbara brandsläckare.
Fler nyheter om Bygg, anläggning