Fler nyheter

Stress påverkar arbetsmiljön på stora byggföretag

Arbetsmiljöverket inspekterar just nu stora byggföretag. För lite tid för arbetsmiljöarbete, oklar ansvarsfördelning och stress är några av de arbetsmiljöproblem man stött på under inspektionerna.
Byggställning

Arbetsmiljöverket startade under år 2015 ett stort inspektionsprojekt inom bygg- och anläggning. En del i projektet har varit att inspektera stora byggföretag med minst 250 anställda.

– Vi ser mycket bra arbetsmiljöarbete och en vilja från många arbetsgivare att arbeta med de här frågorna. Likväl finns det en hel del som behöver förbättras för att arbetsmiljön ska vara säker och trygg, säger Pierre Gustafson, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Att platschefer idag har för lite tid till arbetsmiljöarbete är något som varit tydligt i inspektionsarbetet. Arbetsmiljöansvaret läggs därför ofta på arbetsledare, eftersom det är de som är fysiskt på plats ute på bygget. Men arbetsledarna saknar ofta resurser för att genomföra uppdraget:

– Vi har ställt många krav på en tydlig delegationsordning, så att arbetsgivarna har kontroll på att arbetsledarna verkligen har den tid och de kunskaper de behöver, säger Pierre Gustafson.

Stressen har också ökat i byggprocessen, säger Pierre Gustafson:

– Allt mer tid går åt till administrativa sysslor, vilket stjäl tid från bland annat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Ett annat vanligt krav i inspektionsinsatsen är att arbetsmiljöplanen inte varit anpassad efter förutsättningarna på just det bygget.

– I ett bygge inomhus behövs kanske inte fallskydd, trots att det står i företagets standardformulär, utan arbetsgivaren hade kanske istället behövt titta på ergonomi i trånga utrymmen, säger Pierre Gustafson.

Det är också viktigt att arbetsmiljöplanen uppdateras kontinuerligt, eftersom det händer mycket under en byggprocess.

– När det är dags för elektrikerna att komma in, vilka nya risker dyker upp då, och hur ska jag som arbetsgivare förebygga dem?

Ergonomi har det också ställts krav på under insatsen. Kunskaper om hur man lyfter rätt saknas, och de hjälpmedel som finns används heller inte alltid, utan personal bär exempelvis tungt i trappor i onödan.

– Vi ser också att stress leder också till belastningsskador. När det är väldigt bråttom är det lätt att börjar slarva och därmed öka risken för att skada sig, säger Pierre Gustafson.

Inspektionerna av stora byggföretag kommer fortsätta under resten av år 2016 och under år 2017.

Hela inspektionsprojektet inom bygg och anläggning, som består av flera olika delar, pågår under åren 2015-2017. Syftet med projektet är att minska riskerna för olyckor och ohälsa.

Bygg- och anläggning inspekteras i nytt projekt

Fler nyheter om Bygg, anläggning