Fler nyheter

Så hanterar du arbetsmiljöproblem i skolan

Nu har skolorna börjat igen och vi får in en hel del frågor om olika arbetsmiljöproblem i skollokaler.
placeholder image

De vanligaste frågorna handlar om att det är för varmt i lokalerna, dålig ventilation, trånga lokaler, fuktskador och mögel. Det här är problem som bland annat kan leda till trötthet, koncentrationssvårigheter och problem med luftvägarna.

Om du upplever problem med lokalerna i skolan ska du i första hand vända dig till arbetsgivaren. I en kommunal skola är det förtroendevalda politiker som har arbetsgivaransvaret och i friskolor är det huvudmannen som är arbetsgivare. Det är vanligt att kommuner delegerar arbetsmiljöansvaret till skolans rektor.

Om inte arbetsgivaren tar tag i problemet ska du vända dig till skyddsombudet som tar det vidare.

Arbetsmiljöansvar i skolan

Fler nyheter om Skola, utbildning