Fler nyheter

Ny vägledning - Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

  • 31 mars 2016
För att ge stöd till dem som ska följa och använda de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i sin verksamhet har Arbetsmiljöverket nu tagit fram en vägledning till föreskrifterna.
Omslagsbild till vägledningen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Arbetsmiljöns fysiska, organisatoriska och sociala faktorer hänger ihop. Om vi förmår se helheten kan rätt åtgärder vidtas och arbetsmiljön förbättras. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är en viktig byggsten i detta arbete.

Vår förhoppning är att föreskrifterna och vägledningen ska bidra till att arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön blir en angelägen del av vardagen på alla våra arbetsplatser.

Den tryckta vägledningen kommer att vara beställningsbar från och med början av maj,

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457), bok

Omslagsbild till vägledningen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö.
Fler nyheter