Fler nyheter

Mjältbrand: Riskbedömning viktigt vid närkontakt med smittade djur

Uppdatering 12 september 2016: Jordbruksverket har meddelat att mjältbrandsutbrottet nu är över.
Kvinna och man pratar med sina kor

Mjältbrandsfall har konstaterats vid Omberg i Östergötland, där bland annat flera nötkreatur har dött av mjältbrand. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade och sanering samt smittutredning pågår, enligt krisinformation.se. För att skydda arbetstagare bland annat inom djurens hälso- och sjukvård, finns det särskilda hygienregler.

Mjältbrand är en sjukdom som drabbar framförallt idisslare, men kan i sällsynta fall smitta mellan djur och människa. Det är mycket låg risk att allmänheten smittas av mjältbrand. Däremot ska man undvika närkontakt med sjuka eller döda djur som kan ha smittats av mjältbrand. Arbetsmiljöverket deltar tillsammans med flera andra myndigheter i ett pågående arbete kring mjältbrandsfallen i Östergötland. Gemensam information om mjältbrand finns på krisinformation.se.

Arbetsgivaren ska göra en bedömning av riskerna innan arbetet påbörjas och vidta nödvändiga skyddsåtgärder enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren kan få stöd i sin riskbedömning genom att läsa information om mjältbrand på andra myndigheters webbsidor. Här finns aktuell information:

Krisinformations webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen Östergötlands webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets frågor och svar om mjältbrand vid Omberg, webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om hur arbetstagare kan skydda sig mot smitta hittar du på sidan om förebyggande åtgärder mot smittrisker. Du hittar mer information om sjukdomar som kan smitta mellan människa och djur på sidan om fördjupning om smittrisker i arbetsmiljön.

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Fördjupning om smittrisker i arbetsmiljön

Du kan läsa mer om arbetsgivarens roll och skyldigheter i föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och mer om smitta i föreskrifterna om Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1).

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter

Fler nyheter om Transport, godshantering