Fler nyheter

I föreskrifterna om ställningar har två krav börjat gälla

Den 1 januari 2016 började de sista två kraven i föreskrifterna om ställningar (AFS 2013:4) att gälla.
Ställning och väderskydd på byggnad

Att det inte skedde samtidigt som resten av föreskrifterna den 1 juli 2014 berodde på att det behövdes en övergångstid för branschen att anpassa sig till förändringarna. Det rör sig om kraven nedan.

Bygga väderskydd

Från och med den 1 januari 2016 behöver du ha utbildning om du ska uppföra, väsentligen ändra eller montera ner väderskydd. Som grund för denna utbildning måste du först ha genomgått den särskilda utbildningen om ställningar.

Hyra ut äldre ställningar

Alla ställningar som upplåts måste från och med den 1 januari 2016 ha typkontrollerats. Tidigare räckte det att de hade typgodkänts. De vanligaste sätten att upplåta en ställning är att hyra ut den eller att låta någon från att annat företag än ditt eget använda den.

Det var möjligt att typkontrollera ställningar från och med 1996. Om du vet med dig att din ställning är äldre bör du kontrollera de handlingar du har, eller kontakta tillverkare eller leverantör för att säkerställa att ställningen får upplåtas.

Mer information på vår webbplats

Du hittar mer information i föreskrifterna om ställningar (AFS 2013:4) eller i vägledningen Säkra ställningar, beställningsnummer H456.

Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

Säkra ställningar (H456), bok

Fler nyheter om Bygg, anläggning