Fler nyheter

EU-forum för odeklarerat arbete har sitt första möte i Bryssel den 27 maj

I mars 2016 inrättades ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete.
EU-flagga bredvid svensk flagga

Forumet består av representanter från medlemsstaterna, EU-kommissionen och fack- och arbetsgivarorganisationer. Forumet ska bland annat bidra till minskad förekomst av odeklarerat arbete, vilket definieras som betald laglig verksamhet "som inte anmälts till myndigheterna".

Arbetsmiljöverket har utsetts att representera Sverige och ordinarie ledamot är Magnus Falk. Med samarbetet kommer Arbetsmiljöverket kunna ta med sig respektive hämta hem kunskaper och erfarenheter från arbetet på nationell nivå till EU-forumet.

Här kan du läsa mer om odeklarerad arbetskraft:

Regering: En arbetsmiljöpolitik för det moderna arbetslivet, öppnas i nytt fönster

EU-Kommissionen: Working Conditions - Undeclared work, öppnas i nytt fönster

Europeiska rådet: Kampen mot odeklarerat arbete, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter om Bygg, anläggning