Fler nyheter

Arbetsmiljön viktig när unga ska sommarjobba

  • 4 april 2016
Varje år råkar 3000 unga ut för olyckor på sina jobb. Unga personer är också extra känsliga för till exempel tunga lyft eller farliga ämnen.
Bild på ung kvinna paketerar delikatesser i en butik

Sommarjobb är många ungas första kontakt med arbetslivet, det är därför viktigt att ha koll på vad som gäller på just din arbetsplats.

När man är ung och börjar arbeta eller praktisera så är det extra viktigt att känna till sina rättigheter ute på arbetsplatsen. Alla har till exempel rätt till rimliga arbetstider, en ordentlig introduktion och utbildning i hur olika maskiner fungerar på arbetsplatsen.

För minderåriga, alltså personer under 18 år, så finns särskilda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö. Vissa regler gäller olika beroende av ålder. Det kan vara till exempel vara hur sent man får jobba på kvällen eller vilka typer av arbetsuppgifter man får utföra.

Barn och ungdomar har inte samma fysiska och psykiska förutsättningar som vuxna för att klara vissa arbetsuppgifter. Det innebär att det är större risk för fysiska och psykiska skador hos en person som inte är färdigutvecklad.

Det är viktigt att arbetsgivaren ger den minder­åriga en ordentlig introduktion med information om arbetsuppgifterna och vilka risker som finns. Om den minderåriga är under 18 år ska de dessutom få en handledare.

Mer information för arbetsgivare till unga i arbetslivet

Arbetsmiljö för unga i arbetslivet

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete.

Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3 (H453), bok

Bokomslag - Om minderårigas arbetsmiljö
Den här vägledningen ger råd och rekommendationer till dig som är antingen arbetsgivare eller huvudman för en skola. Vägledningen är tänkt att hjälpa dig att följa föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:03. Boken är uppdelad i två delar, som handlar om arbetsmiljön i arbetslivet respektive skolan. Reglerna liknar varandra men det finns vissa skillnader. Delen om arbetslivet ger exempel från de branscher där det är vanligast att minderåriga arbetar, till exempel detaljhandel, vård och omsorg samt bygg.
Fler nyheter