Fler nyheter

Försäljningsstopp på balansbrädor

Arbetsmiljöverket har stoppat försäljningen av två typer av balansbrädor, så kallade hoverboards. Förbudet gäller med omedelbar verkan.
Svartkolnad hoverboard.

Det är två balansbrädor inklusive laddare av märket iScooter 1 (X1-6,5 inch Fashion) och iScooter 2 (X1-8 inch SUV) som har stoppats. De uppfyller inte Arbetsmiljöverkets grundläggande hälso- och säkerhetskrav och de har inte korrekt märkning.

iScooter 1 (X1-6,5 inch Fashion)Iscooter 1

iScooter 2 (X1-8 inch SUV)Iscooter 2

Balansbrädor klassas ur produktsäkerhetssynpunkt som maskiner. I Sverige är det Arbetsmiljöverket som genom marknadskontroll kontrollerar att de som tillverkar, importerar och säljer maskiner (dit balansbrädor alltså räknas) följer EU-reglerna.

I reglerna står bland annat att produkter som klassificeras som maskiner (enligt AFS 2008:3) ska vara CE-märkta. Om produkten är CE-märkt innebär det att tillverkaren går i god för att produkten uppfyller de säkerhets- och hälsokrav som gäller. Det innebär också att den obligatoriska bruksanvisningen beskriver hur produkten ska användas så att det inte uppstår risker.

Kolla därför om din balansbräda är CE-märkt och har svensk bruksanvisning, annars kan du anmäla den till oss.

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Tänk även på att:

  • det står på balansbrädan vem som har tillverkat produkten (att det finns ett CE-märke på produkten är inte tillräckligt).
  • kontrollera att du får med en bruksanvisning på svenska.
  • alla som använder produkten ska läsa bruksanvisningen, ibland kan det till exempel stå minsta och högsta vikt för den som ska använda den. Föräldrar rekommenderas att tillsammans med barn/ungdomar läsa bruksanvisningen, så att alla i hushållet har kunskap om till exempel anvisningar för laddning av batteriet.
  • använda hjälm och gärna skydd på händer, armbågar och knän när du åker på balansbrädan.

Arbetsmiljöverket samarbetar med andra myndigheter som till exempel MSB och Elsäkerhetsverket för att kartlägga omfattningen av problemet med balansbrädor som orsakar bränder hos konsumenter.

Fler nyheter om Transport, godshantering