Fler nyheter

Sveriges arbetsgivare får information om nya regler

  • 4 januari 2016
Sveriges arbetsgivare får i veckan brev från Arbetsmiljöverkets generaldirektör. I brevet informeras arbetsgivare om att nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft den 31 mars 2016.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är framtagna för att främja en god arbetsmiljö och för att motverka ohälsa på våra arbetsplatser.

Informationsbrevet innebär i sig inte att arbetsplatsen ska komma att inspekteras. Inför arbetsmiljöinspektioner får arbetsgivare oftast veta att vi tänker komma på besök. Det sker i sådant fall på annat sätt via brev, e-post eller telefon från Arbetsmiljöverkets regionala arbetsmiljöinspektörer.

Fler nyheter