Fler nyheter

Sveriges arbetsgivare får information om nya regler

  • 4 januari 2016
Sveriges arbetsgivare får i veckan brev från Arbetsmiljöverkets generaldirektör. I brevet informeras arbetsgivare om att nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft den 31 mars 2016.
Glada miner på sammanträde

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är framtagna för att främja en god arbetsmiljö och för att motverka ohälsa på våra arbetsplatser.

Informationsbrevet innebär i sig inte att arbetsplatsen ska komma att inspekteras. Inför arbetsmiljöinspektioner får arbetsgivare oftast veta att vi tänker komma på besök. Det sker i sådant fall på annat sätt via brev, e-post eller telefon från Arbetsmiljöverkets regionala arbetsmiljöinspektörer.

Fler nyheter