Fler nyheter

Stora risker med arbete i stormfälld skog

Efter stormarna Gorm och Helga under november- och decembermånaderna behöver röjningsarbetare av stormfälld skog och deras arbetsgivare uppmärksamma förhöjd säkerhetsrisk med detta arbete.
Bild på man iförd varselkläder och skyddsutrustning med motorkedjesåg

– Arbetstagare skickas ofta ut i skogarna utan att vara förberedda på att arbetsmiljön kan leda till allvarliga skador och även dödsfall, säger Kaj Nielsen, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, region mitt.

Det finns skarpa regler som styr över arbete med stormfälld skog. Bland annat föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1). Om arbetet ska utföras med maskin och huggare samtidigt måste det finnas skriftliga instruktioner för arbetet innan det påbörjas. Kraven handlar exempelvis om att se till att arbetstagarna har praktiska och teoretiska kunskaper för särskilt riskfyllda arbeten. Ensamarbete är förbjudet.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Trötthet en riskfaktor

Det är lätt att vifta bort trötthetsfaktorn när mycket skog ska röjas på kort tid.

– Stress och trötthet ökar riskerna för att göra felbedömningar. Det går inte att tillräckligt understryka hur viktigt det är att ta regelbundna och täta raster, säger Kaj Nielsen.

Arbetsgivaren måste även se till att arbetskraft som inte har svenska som modersmål förstår instruktioner.

Tillgodose kunskap om första hjälpen

Olyckor kan ändå inträffa. Då är det viktigt med kunskap om första hjälpen. Se till att du som ska utföra arbetet kan svara ja på följande frågor:

  • Har du utrustning för första hjälpen, exempelvis förbandslåda och utrustning för ögonspolning?
  • Har du kunskap om första hjälpen och ABC – Andning, Blödning, Chock?
  • Kan du påkalla snabb hjälp vid en olyckshändelse?
  • Kan ambulans enkelt ta sig till olycksplatsen med exempelvis koordinater eller en kartskiss?

Här finns en instruktionsfilm som visar livsviktiga tips för att säkert röja i stormfälld skog, från Skogsforsk – forskare, Skogsstyrelsen och branschparter.

Fler nyheter om Jord, skog