Fler nyheter

Sluten kontanthantering för att minska riskerna för rån i handeln

Detaljhandeln har de senaste åren upplevt en ökning i antal rån, nu tar Arbetsmiljöverket fram en vägledning för att tydliggöra kraven på sluten kontanthantering.

– Målet är att denna vägledning ska bidra till att arbetsgivare arbetar aktivt med hot- och våldsrisker på arbetsplatsen, säger Pia Schyberg, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Arbetet med vägledningen sker på uppdrag av regeringen och i samarbete med arbetsmarknadens parter.

Arbetsmiljöverket kan, vid en inspektion, ställa krav på att kontanthanteringen ska vara sluten. Kravet baseras på hur stor rånrisken bedöms vara när alla övriga möjligheter att minska rånrisken är utnyttjade. 

Rutiner behövs för att minska riskerna

Arbetsgivare inom detaljhandeln behöver regelbundet och systematiskt undersöka riskerna för hot och våld och tillsammans med skyddsombud och personal bedöma om det finns en förhöjd rånrisk. Om det finns en förhöjd rånrisk så kan en sluten kontanthantering vara en lösning för att minska risken. Vid en inspektion skulle förmodligen Arbetsmiljöverket även ställa krav på sluten kontanthantering. 

– Det finns dock ingen garanti för att riskerna för rån helt försvinner även om någon form av sluten kontanthantering installeras. Därför är det viktigt att arbetet med att förebygga hot och våld pågår kontinuerligt, säger Pia Schyberg.  

Personalen måste ha tillräckliga kunskaper om hur man ska agera om en rånsituation ändå skulle uppstå.

Arbetsgivare är skyldiga att ha rutiner för hur man ska agera om någon skadas eller drabbas av hot och våld.

Mer information hittar du på sidan om hot och våld.

Hot och våld

Handelns arbetsmiljökommittés checklista, Handelns Arbetsmiljökommittés webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter om Handel