Fler nyheter

Kraftsamling för säkrare byggarbetsplatser

På tisdagen den 3 februari samlades viktiga aktörer inom byggbranschen på Arbetsmiljöverkets huvudkontor på generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhems initiativ.

Syftet med mötet var att föra en dialog för att skapa en säkrare arbetsmiljö inom byggbranschen och att kraftsamla så att olyckor och arbetsskador minskar.

–Vi behöver gemensamt arbeta för att komma åt problemet, och det är viktigt att alla aktörer bidrar och att vi går "i takt". Den här dialogen är viktig för oss, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Under mötet berättades det om flera goda initiativ som branschen tagit i syfte att skapa en säkrare arbetsmiljö. Frågor som bland annat beställaransvar, säkerhetskultur, planering, lärande och vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete diskuterades också gemensamt under dagen.

–Vi på Arbetsmiljöverket kan bidra på flera olika sätt i det här arbetet för säkrare byggarbetsplatser. Ett exempel är att vi i år kommer att förstärka vår tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar, det som brukar kallas "grå företag". Där kommer vi också att samarbeta med andra myndigheter, berättar Erna Zelmin-Ekenhem.

Fler nyheter om Bygg, anläggning