Fler nyheter

Information om upphävda föreskrifter

Den 31 december 2014 upphävdes fyra föreskrifter - Avloppsanläggningar (AFS 1984:15), Manhål på vissa behållare (AFS 1985:10), Arbete på fartyg (AFS 1986:26) samt Arbete i slutet utrymme (AFS 1993:3). Idag tas frågorna omhand av andra föreskrifter som finns på av.se.

De föreskrifter som upphävdes den 31 december 2014 var följande:

  • Avloppsanläggningar (AFS 1984:15) upphävd genom AFS (2014:36)
  • Manhål på vissa behållare (AFS 1985:10) upphävd genom AFS (2014:38)
  • Arbete på fartyg (AFS 1986:26) upphävd genom AFS (2014:37)
  • Arbete i slutet utrymme (AFS 1993:3) upphävd genom (AFS 2014:39)

De tre första är föreskrifter och Arbete i slutet utrymme (AFS 1993:3) är ett allmänt råd. Föreskrifterna var cirka 20-30 år gamla. Frågorna de tog upp är fortfarande lika angelägna ur ett arbetsmiljöperspektiv, men idag tas frågorna omhand av andra föreskrifter som finns på av.se.

Det mesta av innehållet i de upphävda föreskrifterna gäller i alla miljöer där det är begränsad luftväxling och där det finns risk för brand, explosion, förgiftning eller kvävning. Dessa arbetsmiljöfaktorer täcks idag in av föreskrifter med tillhörande råd, såsom:

  • Gaser (AFS 1997:7)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
  • Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)
  • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
  • Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43)

AFS 1997:7, pdf, öppnas i nytt fönster
AFS 2001:1, pdf, öppnas i nytt fönster
AFS 2001:3, pdf, öppnas i nytt fönster
AFS 2009:2, pdf, öppnas i nytt fönster
AFS 2014:4, pdf, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter om Transport, godshantering