Fler nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar ny webbplats

  • 15 september 2015
Den 15 september lanserar Arbetsmiljöverket en ny, enklare och mer tillgänglig version av av.se.
Bild på vår startsida anno 15 september 2015

Av.se har moderniserats ordentligt och anpassats bättre till hur webbplatser används idag. Webbplatsen har bland annat fått en helt ny och betydligt tydligare struktur. Informationen är nu uppdelad i ämnesområdena: Arbetsmiljöarbete och inspektioner, Hälsa och säkerhet, Inomhusmiljö, Produktion, industri och logistik samt Om oss via fem tydliga ingångar.

Samtidigt har vi redigerat och uppdaterat allt innehåll med fokus på att användarna inte ska behöva vara experter.

För att fånga in frågor och förbättringsförslag har vi även lagt till en Tyck till om sidan-funktion – använd den gärna!

Läs mer under Om webbplatsen

Relaterade nyheter

Film från informationsträffen Organisatorisk och social arbetsmiljö

  • 26 november 2015
Här kan du se filmen från torsdagens informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö och ladda ned presentationen.

11 ansökningar beviljade för projektplaneringsbidrag

  • 26 november 2015
Arbetsmiljöverket delar ut sammanlagt 3 miljoner kronor i projektplaneringsbidrag inför en kommande satsning på arbetsmiljöforskning 2016-2018.

Tre snabba frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö

Under hösten 2015 och våren 2016 kommer Arbetsmiljöverket att anordna informationsträffar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den 26 november kommer informationsträffen att webbsändas. Inför denna svarar Ulrich Stoetzer och Kerstin Waldenström från Arbetsmiljöverket på 3 snabba frågor om organ...

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) som börjar att gälla den 1 juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden.
Fler nyheter