Fler nyheter

Arbetsmiljöverket i Almedalen: Kan en jämställd arbetsmiljö vara en strategi?

Över hälften av de tillfrågade i en färsk Sifo-undersökning anser att en jämställd arbetsmiljö kan leda till en bättre arbetsmiljö för alla och på sikt spara kostnader. Den 29 juni anordnar Arbetsmiljöverket ett seminarium i Almedalen med fokus på jämställdhet och kvinnors arbetsmiljö.
Unga cafébiträden i arbete

Fler kvinnor än män blir sjuka och tvingas avsluta sitt arbete i förtid, men tre av fyra tillfrågade i undersökningen tror att kvinnor skulle vilja arbeta längre om de orkade. Sifo-undersökningen är genomförd på uppdrag av Arbetsmiljöverket via webbpanel bland 1 865 förvärvsarbetande i åldrarna 18 år och uppåt, under tidsperioden 17-22 juni 2015.

Under tre år har Arbetsmiljöverket haft ett regeringsuppdrag att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget syftade till att ge en ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö och bättre metoder för att i Arbetsmiljöverkets uppdrag uppmärksamma risker för belastningsskador.

I tre pass under eftermiddagen den 29 juni delar vi med oss av våra erfarenheter och diskuterar hur vi och ministrar, arbetsgivare och fack kan bidra till att vi tar nästa steg mot en jämställd arbetsmiljö.

Läs mer om uppdraget att förbättra Kvinnors arbetsmiljö.

 Uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö

Välkommen!

Tid: måndag 29 juni, kl. 13.00 – 17.15 

Plats: Säcken 7 (Botaniska trädgården)

Mer information om Almedalsveckan, Almedalsveckans webbplats, öppnas i nytt fönster

Program

Moderator: Camilla Wagner

13.00 – 14.00 Genusperspektiv på arbetsmiljön, vad säger forskningen?

De viktigaste slutsatserna, Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket

Varför drabbas kvinnor i högre grad av belastningsbesvär?

Professor Svend-Erik Mathiassen, Högskolan Gävle

Varför drabbas kvinnor oftare av psykosociala besvär orsakade av organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer? 
Professor Magnus Sverke, Stockholms universitet

Camilla Wagner samtalar med presentatörer och Boel Callermo, avdelningschef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för det treåriga regeringsuppdraget

14.15 – 15.30 Möjligheter med jämställd arbetsmiljö

Vad skulle vi ha att vinna, utifrån social- och arbetsmarknadsperspektiven, ifall vi uppnådde jämställda arbetsmiljöförutsättningar?

Lärande exempel: Västra Götaland

Camilla Wagner samtalar med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Panelsamtal – Vad har vi att vinna och vad behöver vi göra för att uppnå målet? 

Panel: Heléne Fritzon SKLs ordförande i förhandlingsdelegationen, Kristina Mårtensson, Kommunals samhällspolitiska chef, professor Svend-Erik Mathiassen Högskolan Gävle och Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges företagshälsor.

Camilla Wagner och Erna Zelmin-Ekenhem sammanfattar.

15.30 – 16.00 Eftersnack och samtal med publiken 

Camilla Wagner med inledning av komikern Yvonne Skattberg.

16.00 – 17.15 Mingel med tilltugg

För ytterligare information kontakta presstjänsten, telefon 010-730 91 55 

Fler nyheter om Pressmeddelande