Fler nyheter

Unga är beredda att gå långt för ett jobb

  • 19 december 2014
En ny attitydundersökning visar att svenska ungdomar är beredda att gå långt för att få ett jobb de vill ha, fler än åtta av tio anser dessutom att ett fast jobb är viktigt.

I undersökningen som har tagits fram på uppdrag av Arbetsmiljöverket, Temagruppen Unga i Arbetslivet, TCO och Akademikernas a-kassa har 1000 ungdomar mellan 16-30 år intervjuats.

Undersökningen visar att fler än åtta av tio unga vill ha ett fast jobb med en bra lön och en bra arbetsmiljö. För det jobb man vill ha är de flesta beredda att arbeta övertid/helger (48 %), flytta till en annan ort (69 %) eller ett annat land (53 %) och genomgå nödvändiga utbildningar (82 %) om det skulle krävas. Det är få som ser ett statusfyllt yrke eller en statusfylld arbetsgivare som viktigt. Däremot vill de flesta arbeta med någonting de brinner för tillsammans med bra arbetskollegor. 

Intervjuerna har skett genom Sifos riksrepresentativa webbpanel i oktober 2014. Undersökningen och rapporten ”Generation jobb” har tagits fram i samarbete med Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik vid Stockholms universitet.

Ladda ner rapporten Generation jobb av Inside Intelligence här.

Generation jobb, Insight Intelligence, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter