Fler nyheter

Tingsrätten borde ha prövat skuldfrågan

  • 28 november 2014
Arbetsmiljöverket beklagar domen från Göteborgs tingsrätt idag, där Västra Götalandsregionen frias från vållande till kroppsskada och företagsbot, då två ambulanssjuksköterskor skadades efter ett nästan dygnslångt arbetspass.

– Tingsrätten uppehåller sig i domskälen endast till den av åklagaren yrkade påföljden om företagsbot. Skuldfrågan har inte prövats, säger Anna Middelman, chefsjurist vid Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att personalen kan utföra sitt arbete utan att äventyra den egna hälsan, eller till och med sina liv.   

Vår förhoppning är nu att det blir en överprövning i högre instanser, gärna i Högsta domstolen.

– Stora delar av välfärdssektorn verkar nu på en konkurrensutsatt marknad. Rättsläget behöver klargöras. På samma sätt som man kan fälla ett privat drivet företag inom skattefinansierad verksamhet för arbetsmiljöbrott, ska det vara möjligt att fälla det allmänna, om anställda utsätts för risken att skadas. Verksamhetsbot borde ersätta företagsbot som straffpåföljd. Ingen arbetsgivare, offentlig eller privat, ska kunna åsidosätta sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.

Fler nyheter