Fler nyheter

Svar på skrivelse om jämställda löner

  • 7 mars 2014
I en skrivelse från Diskrimineringsombudsmannen, DO, får Arbetsmiljöverket kritik för att vi inte har redovisat till DO hur vi ska arbeta för att uppnå jämställda löner inom myndigheten.

Under år 2010 genomförde Arbetsmiljöverket en lönekartläggning, som resulterade i att ett antal osakliga löneskillnader identifierades. Därefter träffades en överenskommelse med de fackliga organisationerna inom myndigheten den 31 mars 2011 som innebar att alla osakliga löneskillnader hade justerats och alla åtgärder skulle genomföras under 2011. Arbetsmiljöverket har sedan brustit i att redovisa handlingsplanen för detta till DO. Arbetsmiljöverket kommer nu att skyndsamt yttra sig över DO:s skrivelse.

Arbetsmiljöverket har även under 2013 genomfört en lönekartläggning och en analys, som i form av en handlingsplan kommer att redovisas till DO under mars 2014. 

Fler nyheter