Fler nyheter

Remiss - Nya regler för kvarts- stendamm

  • 4 november 2014
Ett förslag till helt omarbetade regler för Kvarts – stendamm i arbetsmiljön är ute på remiss. Det innebär förändringar för arbetsgivarna.

Förslaget innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger till grund för arbetsgivarens riskbedömningar vid arbete med kvartshaltigt material.

Mobila krossar har blivit allt vanligare och de nuvarande reglerna passar inte in där. 

Kravet på obligatoriska återkommande mätningar har tagits bort. 

Förändringen innebär att arbetsgivaren i stället för att vara skyldig att göra vissa mätningar av kvartsexponering så ska hen nu göra riskbedömningar.

Reglerna om anmälan av mobila anläggningar är ändrade i förslaget och vi tar gärna emot synpunkter på de föreslagna ändringarna av dessa regler.

Kraven på riskbedömning är tydligt med sanktionsavgift på kravet på dokumentation.

Remisstiden är t.o.m. den 19 december i år. Remissen med förslaget och konsekvensutredningen finns på av.se under Lag och rätt/Föreskrifter/ Föreskriftsarbete. 

Projektledare för kvartsföreskriften: Jenny Persson Blom. 

Text: Hans-Ola Larsson

Fler nyheter