Fler nyheter

Organisera för ett hållbart arbetsliv

  • 3 oktober 2014
– höstkonferens om kvinnors arbetsmiljö

Pressinbjudan 

Arbetslivet är fortfarande ojämställt. Kvinnor svarar för en större andel av sjukfrånvaron än män och fler kvinnor än män avslutar sitt arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. Arbetsmiljöverket har sedan 2011 uppmärksammat kvinnors arbetsmiljö genom att inhämta och sprida kunskap, utbilda inspektörer och syna kvinnors arbetsmiljö nationellt.

Välkommen till en konferens där Arbetsmiljöverket presenterar resultat och slutsatser. Bland annat kommer ett gott exempel att presenteras från Umeå och dess kommunala verksamhet – om problem och insikter utifrån ett könsperspektiv på arbetsmiljön. 

När: Tisdagen den 7 oktober kl. 9.00-16.30 

Var: Scandic Umeå Plaza, Storg. 40, Umeå. 090 205 63 00 Karta

Anmälan: Evelyn Morales Zarateevelyn.morales.zarate@av.se 

Intervjuer: Mats Ryderheim, ansvarig för Kvinnors arbetsmiljö på AV, 010-730 96 87

Scandic Umeå Plazas webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta till Scandic Umeå Plaza, öppnas i nytt fönster

Axplock ur programmet

08.15 – 09.00 Registrering och kaffe

09.30 Jämförelser av arbetsmiljön vid tekniskt kontor och hemtjänst i 59 kommuner. Presentation av tillsynsrapport.  Christina Jonsson, Arbetsmiljöverket

11.00 Hur förebyggs belastningsskador? Presentation av tillsynsrapport. Kersti Lorén, Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket

11.45 Historiska eftersläpningar och framtida utmaningar. Arbetslivets könssegregering i ett bredare samhälleligt perspektiv. Meddelande från Gunnar Wetterberg, författare, historiker, utredare och samhällsdebattör.

13.00 Att synliggöra (köns-) segregerande strukturer i arbetslivet; ett första steg till förändring. Prof. Annika Härenstam, Göteborgs universitet/Doc. Tina Forsberg Kankkunen, Stockholms universitet

13.45 Om kvinnors och mäns arbetsrelaterade hälsa: ”Det handlar inte om spröda kvinnor och starka gubbar”. Prof. Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle

15.00 Lärande exempel från kommunal verksamhet. Representanter från Umeå kommun.

16.20 Arbetsmiljöverket sammanfattar

Läs också Arbetsmiljöverkets sida om kvinnors arbetsmiljö.

Uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö

Fler nyheter