Fler nyheter

Organisera för ett hållbart arbetsliv

  • 29 oktober 2014
Arbetslivet är fortfarande ojämnställt, men för att visa på goda exempel och sprida kunskap ordnar Arbetsmiljöverket tre konferenser om kvinnors arbetsmiljö i Umeå, Malmö och Stockholm.

Kvinnor svarar idag för en större andel av sjukfrånvaron än män och fler kvinnor än män avslutar sitt arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. För att förbättra situationen har Arbetsmiljöverket sedan 2011 uppmärksammat kvinnors arbetsmiljö genom att inhämta och sprida kunskap, utbilda inspektörer och tillsyna kvinnors arbetsmiljö nationellt.

–Det finns inga patentlösningar, men kunskapsläget är mycket bättre idag än för tre år sedan och den kunskapen är första steget till förändring, säger Mats Ryderheim, ansvarig för tillsynsprojektet Kvinnors arbetsmiljö.

Bland punkterna på programmet för konferensen återfinns bland annat:

  • Jämförelser av arbetsmiljön vid tekniskt kontor och hemtjänst i 59 kommuner
  • Om kvinnors och mäns arbetsrelaterade hälsa: ”Det handlar inte om spröda kvinnor och starka gubbar”
  • Att synliggöra (köns-) segregerande strukturer i arbetslivet; ett första steg till förändring

De två återstående konferenserna hålls i Malmö den 4 november (fulltecknat) och i Stockholm den 25 november. Utöver konferenserna kommer även ett seminarium att hållas i Göteborg den 10 december.

Mer information och anmälan till höstkonferenserna, See u theres webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du mer information om kvinnors arbetsmiljö.

Uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö

Björn Söderbergh

Fler nyheter