Fler nyheter

Ny organisation för Arbetsmiljöverket

  • 24 januari 2014
Den 1 januari 2014 gick Arbetsmiljöverket in i en ny organisation med en stärkt internationell funktion, ett samlat juriststöd och en mer sammanhållen och flexibel inspektionsavdelning för att bemöta de nya utmaningarna i arbetsmiljösverige.

Inspektionsverksamheten är nu indelad i fem regioner, med vardera ett regionkontor och filialkontor. Utöver detta inrättas en ny internationell stab på Arbetsmiljöverket. Dessutom placeras alla jurister under en avdelning. 

Bakgrunden till omorganisationen är förändringarna på arbetsmarknaden i Sverige. Fler mindre företag, minskad andel fackligt anslutna, långa entreprenörskedjor och fler företag från andra EU-länder som är verksamma i Sverige. Allt detta ställer krav på omställningar när det gäller vår egen verksamhet. Vi behöver få bästa möjliga effekt på arbetsmiljöarbetet i Sverige inom ramen för våra begränsade resurser.

Vi kommer även fortsättningsvis att vara offensiva och flexibla och använda vår gemensamma kompetens där den behövs. Vi kommer också att utveckla vår förmåga i det internationella arbetet, inte minst vad gäller EU-frågor.

Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets organisation.

Organisation

Fler nyheter