Fler nyheter

Erna Zelmin-Ekenhem ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket

  • 26 juni 2014
Regeringen har i dag utsett Erna Zelmin-Ekenhem till ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Hon är i dag generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket (RMV) och börjar på Arbetsmiljöverket den 29 september 2014.

Zelmin-Ekenhem är jurist och har tidigare varit anställd hos Näringsfrihetsombudsmannen och vid Svenska Kommunförbundet, och därefter från 1992 i Regeringskansliet. Hon tjänstgjorde först som enhetschef vid Justitiedepartementet innan hon 1999 blev expeditions- och rättschef vid Socialdepartementet. 

Hon är sedan 2007 generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket (RMV). Erna Zelmin-Ekenhem, född 1960, har också medverkat som sakkunnig och expert i ett flertal statliga utredningar och utsågs 2010 av Regeringen till särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på hur rätten till vård för asylsökande samt för personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd - gömda och papperslösa – kunde utökas. 

Bernt Nilsson kvarstår som tf Generaldirektör till och med den 28 september 2014.

Fler nyheter