Fler nyheter

Bristande tillgänglighet blir diskriminering

  • 17 december 2014
Från och med 1 januari 2015 betecknas bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Läs mer om diskrimineringslagen på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om tillgänglighet på sidan Tillgänglighet i arbetsmiljön.

Tillgänglighet i arbetsmiljön

Fler nyheter