Fler nyheter

Bernt Nilsson blir tillförordnad generaldirektör

  • 13 mars 2014
Regeringen har idag beslutat att Bernt Nilsson blir tillförordnad generaldirektör för Arbetsmiljöverket från och med 17 mars 2014. Bernt Nilsson kommer att vara tillförordnad generaldirektör fram till dess att en ordinarie generaldirektör utsetts av regeringen.

- Jag är väldigt glad för utnämningen och känner mig trygg med Arbetsmiljöverkets viktiga verksamhet, säger Bernt Nilsson.

Bernt Nilsson har en lång och gedigen erfarenhet av Arbetsmiljöverket, där han haft flera ledande befattningar. Bernt Nilsson har även haft en rad internationella uppdrag, bland annat som ledamot i EU Senior Labour Inspectors Committe (SLIC) och som ansvarig för utvärdering av Arbetsmiljötillsynen i ett antal EU länder. Nilsson kommer närmast från en funktion som tillsynschef. Han är utbildad civil- och skyddsingenjör.  

Fler nyheter