Fler nyheter

Arbetsmiljöverket samlar administratörer

  • 10 november 2014
Arbetssituationen för administratörerna på Arbetsmiljöverket behöver ses över. Det menar de lokala facken i en skrivelse.

– Det här är en fråga som vi tar på stort allvar. Det är mycket positivt att fackklubbarna har gett oss den här signalen, så att vi som arbetsgivare kan agera snabbt för att motverka ohälsa. Arbetet är nu i full gång, berättar Håkan Olsson, chef för Inspektionsavdelningen.

Ett underlag över bland annat sjukfrånvaro har tagits fram och svar på en enkät till samtliga administratörer har sammanställts. 

– Utifrån detta har vi som arbetsgivare gjort en riskbedömning och tagit fram en handlingsplan. Bland annat ska chefer och medarbetare i dialog med varandra ha bättre möjligheter att prioritera bland arbetsuppgifterna.

Redan onsdag-torsdag (12-13 november) denna vecka samlas samtliga administratörer på ett tvådagarsmöte tillsammans med sina chefer, för att gå igenom nuläge och handlingsplan.

– Vi har som myndighet gått igenom ett tufft förändringsarbete det senaste året, bland annat på grund av minskade resurser. Att regeringen i budgetpropositionen föreslår ökade medel till Arbetsmiljöverket är väldigt positivt i ett längre perspektiv, säger Håkan Olsson.

Fler nyheter