Fler nyheter

Ändrade föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

  • 19 december 2014
En ändring av föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker beslutades den 10 december 2014. Ändringen träder i kraft 1 juni 2015.
Frätande ämnen. Skylt

Behållare och rörledningar på arbetsplatsen ska då ha en märkning som är anpassad till det nya världsomspännande märkningssystemet. Ändringen genomförs inom hela EU till följd av ett nytt minimidirektiv. Även skyltar som varnar för kemiska risker ska ha de nya symbolerna (faropiktogram).

Samtidigt införs ett nytt kapitel i föreskrifterna med särskilda krav vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter. Kraven motsvarar dem som tidigare funnits i föreskrifterna om härdplaster (AFS 2005:18). Dessa upphävs nu. Arbetet medför att tillämpningen av kemireglerna förenklas och reglerna gäller oavsett om ett ämne används som härdplastkomponent eller på annat sätt.

Fler nyheter