Fler nyheter

Nu har de nya föreskrifterna om minderåriga trätt i kraft

  • 7 februari 2013
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3, trädde i kraft 1 februari 2013. Samtidigt upphävdes AFS 1996:1.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Några av de viktigaste ändringarna i de nya föreskrifterna:

  • Förbud mot försäljning av åldersreglerade varor (till exempel tobak och öl) om man inte fyller minst 16 år under kalenderåret och fullgjort skolplikten.
  • Kravet på att skolan ska godkänna arbete har tagits bort. Det är istället vårdnadshavarens ansvar.
  • Vi har fört in några regler från EU-direktivet som inte tidigare var genomförda, till exempel sammanläggning av arbetstid mellan olika arbetsgivare.
  • Möjligheterna till undantag från arbetstidsreglerna har skrivits in direkt i föreskriften istället för att arbetsgivaren ska ansöka om detta.
  • De allmänna råden är väsentligt förkortade och placerade mellan paragraferna. Till följd av detta ger vi ut en vägledning med råd och tips från det material som är borttaget.
  • Förbud av ensamarbete vid vissa riskfyllda uppgifter.

Ny vägledning

I vägledningen får du råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa föreskrifterna. Vägledningen innehåller Arbetsmiljöverkets uppfattning om hur ett visst krav i föreskrifterna kan eller bör uppfyllas, men det kan även finnas andra sätt att uppfylla kraven.

Vägledningen bygger på föreskrifterna som gäller både i arbetslivet och i skolan. Därför har vi delat in vägledningen i två delar. Del 1 riktar sig till arbetslivet medan del 2 riktar sig till skolan. Många gånger är reglerna desamma i arbetslivet och i skolan, men i vissa fall finns det skillnader. Vägledningen vänder sig i första hand till dig som är arbetsgivare eller huvudman för en skola.

I början av vägledningen ger vi några exempel på risker i de branscher som vi idag har sett som de vanligaste för minderåriga. Branscherna är butik, hotell och restaurang, vård och omsorg, bygg samt industri eller verkstad.

En lista med ordförklaringar och en tabell som sammanfattar reglerna när minderåriga anlitas till arbete utanför skolan, finns i vägledningen. Längst bak i vägledningen finns föreskrifterna som en bilaga. Även arbetsmiljölagens kapitel 5 om minderåriga finns med, eftersom föreskrifterna även bygger på de reglerna.

Länkar till föreskrifterna och vägledningen

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3 (H453), bok

 

Fler nyheter