Fler nyheter

Halkolyckorna ökar kraftigt på arbetsplatserna vintertid

  • 22 januari 2013
De senaste årens kalla, snörika vintrar har varit till glädje för vintersportentusiaster. Men snö och is har också en baksida. Många faller och bryter ben och armar. Olyckor som beror på halka ökar även i arbetslivet.

De senaste årens hårdare vintrar har fått halkolyckorna att öka markant, med över 1 000 fall per år. Mellan åren 2007-2009, då vintrarna var relativt milda, inträffade strax över 4 000 av dessa olyckor medan de år 2010-2011 ökade till strax över 5 000.

Äldre- och barnomsorgspersonal är bland de mest utsatta. Postdistribution och lokalvård har även de många halkolyckor. Men den hårdast drabbade gruppen sett från antal anställda är tidningsutdelare där 7 av varje 1 000 anställda drabbades av halkolyckor 2011. Snittet för alla branscher ligger på 1 halkolycka på varje 1 000 anställd.

2011  
Näringsgren Antal olyckor
Förskoleklass och grundskola 423
Öppna sociala insaters, äldre 385
Vård omsorg, särskilda boenden 357
Förskola 320
Specialiserad hälsovård 165
Vägtransport och godstrafik 131
Bostadsbyggande 106
Postens utdelning 103
Lokalvård 103
Personaluthyrning 76

En annan bild som växer fram från statistiken är tydliga könsskillnader. De senaste fem årens siffror visar att risken för kvinnor att råka ut för halkolyckor är 20 procent högre än för män.

– Hemtjänstpersonalen till exempel, som oftast är kvinnor, har väldigt pressade tidsscheman och behöver ofta springa mellan bostadshusen, säger Gunni Ekdahl, arbetsmiljöinspektör. Lägger man halka på en stressig arbetssituation ökar risken för olyckor markant.

Det är därför viktigt att arbetsgivare och arbetstagare under vintertid tillsammans bedömer hur snö och is påverkar risken för olyckor, utöver den vanliga riskbedömningen.

– Det är också viktigt att kommunen ser till att sanda och ploga på gångvägar. Många av de som råkar illa ut är faktiskt kommunanställda.

– En annan enkel åtgärd är att arbetsgivaren ger sin personal broddar. Det är en billig investering för att förebygga ganska plågsamma arbetsskador och minska sjukfrånvaron. Alla tjänar på det, säger Gunni Ekdahl.

Kontaktperson

Gunni Ekdahl, arbetsmiljöinspektör, tel. 010-730 98 69

Presstjänsten, 010-730 91 55

Fler nyheter