Fler nyheter

Förslag till ny organisation presenterat

  • 23 oktober 2013
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg meddelade i augusti 2013 att han har avsikten att låta en ny organisation träda i kraft från och med den 1 januari 2014. Bakgrunden är att verket har en ny strategisk plan, en ny styrmodell samt begränsade ekonomiska resurser. Hur denna nya organisation ska se ut har nu utretts och presenterats.

Förslagen innebär i korthet att dagens tre inspektions­avdelningar slås ihop till en och att inspektionsarbetet organiseras i fem regioner med vardera ett regionkontor och ett filialkontor.

– Genom förslaget byggs en robust inspektionsavdelning för att kunna använda våra resurser och kompetenser effektivt i syfte att driva på arbetsmiljöarbetet i Sverige. Inspektions­avdelningen står också väl rustad för att möta såväl nuvarande som framtida utmaningar, säger Håkan Olsson, chef för den nya inspektionsavdelningen.

De regioner som föreslås är Region Nord (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorr­lands län), Region Mitt (Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Örebro, Uppsala och Västmanlands län), Region Öst (Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län), Region Väst (Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län) och Region Syd (Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne Län).

De lokaliserings­orter som föreslås är regionkontor i Umeå med filial i Luleå, regionkontor i Örebro med filial i Falun, regionkontor i Stockholm med filial i Linköping, regionkontor i Göteborg med filial i Jönköping, och regionkontor i Malmö med filial i Växjö. Därmed minskas antalet lokaliseringsorter från sjutton till tio.

Vidare föreslås att en ny internationell stab inrättas på Arbetsmiljöverket, och att alla verkets jurister samlas i en avdelning.

Förslagen förhandlas nu med de fackliga organisationerna. Slutgiltigt beslut om ny organisation fattas senare under hösten.

Fler nyheter