Darba atļauja un uzturēšanās atļauja

Par uzturēšanās atļauju un darba atļauju

Ja Jūs esat citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskās Zonas (EZZ) valsts vai Šveices pilsonis, Jums nav nepieciešama ne uzturēšanās atļauja, ne darba atļauja.
Jums ir tikai jāpaziņo Zviedrijas Migrācijas pārvaldei par to, ka Jūs uzturaties Zviedrijā ilgāk par trīs mēnešiem.
Ja Jūs esat citas valsts, kas atrodas ārpus ES vai EEZ un Jūs plānojiet strādāt Zviedrijā ilgāku laiku par trīs mēnešiem, Jums ir nepieciešama gan darba atļauja, gan uzturēšanās atļauja. Lai uzturētos Zviedrijā, lielākajā skaitā gadījumu ir nepieciešama vīza.

Ir arī izņēmumi, par kuriem Jūs vairāk varat lasīt lapas apakšējā daļā.

Zviedrijas Migrācijas pārvalde ir atbildīga par atļaujām

Ja Jums ir jāpiesaka atļauja, Jums tas jādara pirms došanās uz Zviedriju. Iesniegumu par darba un uzturēšanās atļaujām Jūs varat iesniegt, izmantojot Zviedrijas Migrācijas pārvaldes tīmekļa vietni: www.migrationsverket.se, vai arī iesniedzot iesniegumu Zviedrijas vēstniecībā vai konsulātā tajā valstī, kurā Jūs dzīvojat.
Ja Jums ir nepieciešama arī vīza iebraukšanai Zviedrijā, Jums ir nepieciešams Zviedrijas vēstniecībā vai konsulātā iesniegt iesniegumu darba atļaujas saņemšanai.

www.migrationsverket.se

Ne visiem ir nepieciešama darba atļauja

Bez ES dalībvalstu vai EEZ valstu pilsoņiem ir vēl cits personu loks, kuram darbam Zviedrijā nav nepieciešama darba atļauja.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par izņēmumu gadījumiem, apmeklējiet Zviedrijas Migrācijas pārvaldes tīmekļa vietni.

Kas ir nepieciešams, lai Zviedrijā iegūtu darba atļauju?

Darba atļaujas isaņemšanai, ir nepieciešams, lai

  1. Jums būtu derīga pase,
  2. Jums būtu iespējams iztikt no darbā gūtajiem ienākumiem,
  3. Jūsu minimālā darba alga būtu vismaz 13000 zviedru kronas mēnesī (skat. 5.punktu),
  4. Jūsu darba devējs būtu izsludinājis darba vakanci gan Zviedrijā, gan ES vismaz 10 dienas (pieņemot darbā jaunu darbinieku),
  5. Jūsu darba devējs piedāvātu tādus nodarbinātības kārtības noteikumus, kas atbilst Zviedrijā spēkā esošajiem koplīgumiem vai noteikumiem, kas tiek praktizēti attiecīgajā profesijā vai nozarē (skat. zemāk),
  6. Jūsu darba devējs dotu iespēju attiecīgajai nozares arodbiedrībai izteikt viedokli par nodarbinātības kārtības noteikumiem, kas Jums tiek piedāvāti.

Cik ilgi atļaujas ir derīgas?

Ja darba ņēmējam Zviedrijā ir uz noteiktu laiku slēgts darba līgums, uzturēšanās un darba atļauja ir derīga visu nodarbinātības laiku, taču lielākais divus gadus katrai reizei. Pēc četriem gadiem ir iespējams iegūt pastāvīgu uzturēšanās atļauju.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-09