Darbo leidimas ir leidimas gyvenimui

Apie leidimą gyvenimui ir darbo leidimą

Jeigu esate ES ar EEE valstybės pilietis, ar Šveicarijos pilietis, Jums nereikia leidimo gyvenimui ar darbo leidimo.
Jūs tik privalote pranešti Migracijos tarnybai, kad Jūs ilgiau nei tris mėnesius būsite šalyje.
Jeigu Jūs nesate ES ar EEE valstybės pilietis, ir Švedijoje dirbsite ilgiau nei tris mėnesius, privalote turėti tiek darbo leidimą, tiek leidimą gyvenimui. Dauguma atvejų, kad galėtume būti Švedijoje, Jums taip pat reikės vizos.

Yra daromos išimtys, apie kurias Jūs plačiau galite skaityti žemiau.

Migracijos departamentas yra atsakingas už leidimus

Jeigu norite prašyti leidimo, Jūs privalote tai padaryti prieš savo išvykimą į Švediją. Savo prašymą dėl darbo leidimo arba ledimo gyvenimui galite pateikti Migracijos departamento internetinėje svetainėje, www.migrationsverket.se, arba Švedijos ambasadoje, arba konsulate toje šalyje, kurioje gyvenate.
Jeigu Jums, taipogi, reikia vizos į Švediją, savo prašymą dėl darbo leidimo privalote pateikti Švedijos ambasadai arba konsulatui.

www.migrationsverket.se

Ne visiems reikia turėti darbo leidimą

Be ES ir EEE šalių piliečių yra daugiau grupių, kurioms nereikia darbo leidimo Švedijoje.
Jeigu norite daugiau sužinoti apie išimtis, galite aplankyti Migracijos departamento internetinę svetainę.

Kokie reikalavimai yra keliami, norint gauti darbo leidimą Švedijoje?

Norint gauti darbo leidimą, reikalaujama, kad

  1. Jūs turėtumėte galiojantį pasą,
  2. Jūs galėtumėte pragyventi iš darbo,
  3. Jūsų mėnesinis atlyginimas būtų mažiausiai 13 000 kronų (tačiau žr. 5 punktą),
  4. Jūsų darbdavys Švedijoje ir ES mažiausiai dešimčiai dienų būtų paskelbęs konkursą dėl pozicijos (įdarbinant naujus darbuotojus),
  5. Jūsų darbdavys Jums suteikia įdarbinimo sąlygas, kurios yra lygiavertės švediškų kolektyvinių sutarčių sąlygoms, arba atitinka profesijos ar šakos keliamas sąlygas (žr. žemiau),
  6. Jūsų darbdavys suteikia galimybę Jūsų šakos profesinei organizacijai pasisakyti dėl Jūsų įdarbinimo sąlygų.

Leidimų galiojimo trukmė

Jeigu turite terminuotą darbo sutartį darbui Švedijoje, leidimas gyvenimui ir darbo leidimas galioja tokį patį laikotarpį, kaip ir Jūsų darbo sutartis, tačiau ilgiausiai du metus vienam kartui.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-10