Megkülönböztetés, szülői szabadság és egyesülési jog

Nem szabad megkülönböztetésben részesülnöd

Svédországban senkit sem szabad megkülönböztetni. Ez azt jelenti, hogy az alábbiak miatt
senkit sem szabad méltánytalanul kezelni:

 • nem
 • transzneműség vagy annak kifejezése
 • etnikai hovatartozás
 • vallás vagy más hitbeli meggyőződés
 • fogyatékosság
 • szexuális beállítottság vagy
 • életkor.

Tilos bárkit is zaklatni vagy szexuálisan zaklatni. A zaklatás olyan fellépés, amely sérti valaki méltóságát, és amely a fenti diszkriminációs okok valamelyikével van összefüggésben. A szexuális zaklatás olyan szexuális jellegű fellépést jelent, amely sérti valaki méltóságát.

Munkaadó nem diszkriminálhat

Munkaadó nem részesíthet megkülönböztetésben

 • munkavállalót
 • munkakeresőt
 • gyakornokot vagy gyakorlatot keresőt
 • olyan személyt, aki rendelkezésre áll, hogy munkát végezzen, illetve bérelt vagy kölcsönvett munkaerőként végez munkát.

Különleges bánásmódban részesülhetsz azonban, ha ez a törvény meghatározta célok, például a nemek közötti esélyegyenlőség elérésére alkalmas és ahhoz szükséges A fizetések és a foglalkoztatás terén azonban nem kerülhet sor különleges bánásmódra.

A zaklatásokat ki kell vizsgálni, és intézkedések szükségesek

Ha úgy találod, hogy munkád során zaklatásnak vagy szexuális zaklatásnak voltál kitéve, munkaadódnak ki kell vizsgálnia az esetet. Munkaadód köteles arra is, hogy megtegye azokat az intézkedéseket, amelyekre ahhoz van szükség, hogy a jövőben zaklatásokra ne kerülhessen sor. A munkaadó kötelezettsége mindenkire kiterjed, azokra is, akik bérelt vagy kölcsönvett munkaerőként dolgoznak.

Retorzíók elleni tilalom

Munkaadód nem léphet fel retorziókkal veled szemben azért, mert

 • feljelentést tettél, vagy beszéltél arról, hogy a munkaadó a törvény ellenében járt el,
 • a törvénynek megfelelően hozzájárultál valamely vizsgálathoz,
 • elutasítottad, vagy alávetetted magad a munkáltató zaklatásának vagy szexuális zaklatásának.

A tilalom érvényes akkor is, amikor valaki munkát keres, gyakorlatot keres vagy végez, vagy rendelkezési állományban van, hogy bérelt vagy kölcsönvett munkaerőként munkát végezzen, illetve munkát végez. A diszkriminációs jogszabályok közé tartozik a részidőben dolgozó munkavállaló és a korlátozott időre alkalmazott munkavállaló megkülönböztetését tiltó törvény is.

Kárpótlás

A diszkriminációs törvény elleni bűncselekmény azzal a következménnyel járhat, hogy a munkáltatónak a sértett részére kárpótlást kell fizetnie.

A diszkriminációs törvényt itt olvashatod

Feljelentést így teszel

Ha diszkriminációs ügyben feljelentést akarsz tenni, a diszkriminációs ügyek biztosához (DO) fordulhatsz, aki a diszkriminációellenes jogszabályok betartására felügyel. Megkülönböztetés a DO-nál való bejelentése nem kerül semmibe, és a DO arra vonatkozóan is ad tanácsot, hogy miként kell megtenni a megkülönböztetés feljelentését. Ha a DO úgy véli, hogy valamely személy megkülönböztetésben részesült, az illetőt, ha a per bíróság elé kerül, a DO képviseli.

A DO-t ezen a linken keresztül érheted el:

www.do.se/en/

A szülői szabadságról szóló törvény így működik

A szülői szabadságról szóló svéd rendelkezések a kiküldetésben lévő munkavállalókra is vonatkoznak. Gyermek születése kapcsán például jogod van szülői szabadságra, és nem érhet méltánytalanság. Terhes és gyermekágyas nők részére szintén vannak biztonsági intézkedésre vonatkozó rendelkezések.

Az anyák jogosultak szabadságra

Ha nő vagy, mint alkalmazott jogodban áll, hogy gyermeked születése kapcsán teljes szabadságon legyél. Szabadságon lehetsz a szülés várható időpontját megelőző legkevesebb hét héten és a szülést követő hét héten keresztül.

Méltánytalan bánásmód tilalma

Munkaadód nem részesíthet különleges elbánásban sem téged, sem más valakit, aki szülői szabadság miatt keres munkát. A méltánytalan bánásmóddal szembeni tilalom több helyzetben érvényes: például a fizetési és foglalkoztatási feltételek megállapításánál, a munka irányításánál és elosztásánál, előléptetésre vonatkozó döntéseknél, valamint felmondás és elbocsátás terén. A tilalom nem érvényes azokban az esetekben, amelyekben a különböző feltételek és különböző eljárások a szülői szabadság szükséges velejárói.
Ha olyan okok miatt mondanak fel neked vagy kerülsz elbocsátásra, amely kizárólag a szülői szabadsággal állnak összefüggésben, a felmondást vagy elbocsátást kérésedre érvénytelennek kell nyilvánítani.

Gyermeket vársz, nemrég szültél gyermeket, vagy szoptatsz?

Ha nemrég szültél gyermeket, vagy szoptatsz, jogosult vagy áthelyezésre anélkül, hogy foglalkoztatásoddal járó kedvezményeidet elvesztenéd. Ok lehet az, hogy szokásos tevékenységedet, például hogy veszélyes anyagokat kezelj, nem tudod elvégezni, vagy hogy a munka fizikailag megerőltető.

Az áthelyezésre jogosultság nem abszolút jellegű. Ha munkaadód nem tud számodra más munkát biztosítani, nincs lehetőség áthelyezésre. Ilyenkor ehelyett szabadsághoz van jogod olyan hosszú ideig, ameddig ezt egészséged és biztonságod megóvása szükségessé teszi.

Ha érvényesíteni akarod áthelyezéshez való jogodat, ezt a munkaadónak kell bejelentened. Ha áthelyezésed nem lehetséges, munkaadódnak folyamatosan meg kell kísérelnie az áthelyezés lehetőségét.

Kártérítés

Az a munkaadó, aki megszegi a rendelkezéseket, a munkavállalóval szemben kártérítésre kötelezhető.

A szülői szabadságról szóló törvényt itt olvashatod

A szülői szabadságról a Biztosítópénztár is adhat további tájékoztatást

Egyesülési jog, tárgyalási jog és munkabéke kötelezettsége

A munkaviszony terén jogod van ahhoz is, hogy részt vállalj a döntésekben például az egyesülési jog, a tárgyalási jog és a kötelező munkabéke vonatkozásában.

Az egyesülési jog a valamely munkavállalói szervezethez (szakszervezethez) tartozásnak, a tagság kihasználásának, valamint a szervezet érdekében történő cselekvésnek a joga. Ez azt jelenti, hogy nem érhet károsodás (például nem mondhatnak fel neked) arra hivatkozva, hogy éltél egyesülési jogoddal.

A tárgyalási jog a szakszervezetnek azt a jogát szabályozza, hogy tárgyalásokat folytasson a munkaadóval/munkaadói szervezettel azokról a kérdésekről, amelyek valamely alkalmazott (vagy az, aki a szervezet tagja) és a munkaadó közti viszonyra vonatkoznak.

Ha a munkaadó és valamely svéd munkavállalói szervezet között kollektív szerződés jön létre, közöttük munkabéke kötelezettsége áll fenn. A kollektív szerződés érvényességének ideje alatt elvben nem folyamodhatnak egymással szemben kollektív fellépéshez, például sztrájkhoz.

Az egyesülési jogról, a tárgyalási jogról és a kötelező munkabékéről szóló rendelkezések megszegése esetén kártérítési kötelezettség merülhet fel.

A döntésrészességi törvényt itt olvashatod

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-07