Vibrationskalkylatorn

Här kan du räkna ut den dagliga vibrationsexponeringen med hjälp av vår vibrationskalkylator.

Tips. Besöker du denna sida via mobiltelefon eller surfplatta så testa vända telefonen till horisontalt läge för att se hela kalkylatorn.

Tänk på att använda punkt som decimalavskiljare för accelerationsvärdet.

  Acceleration Vektorsumma Exponerings-tid för insatsvärde (2.5 m/s2) Exponerings-tid för gränsvärde (5.0 m/s2) Daglig exponeringstid Daglig vibrations-exponering per aktivitet A(8)
  [m/s2] [Tim] [Min] [Tim] [Min] [Tim] [Min] [m/s2]
1
2
3
4
5
6
7
8
                 
Total daglig vibrations-exponering A(8)

Räkna ut den dagliga exponeringen för hand- och armvibrationer

Så här gör du:

  1. Skriv in accelerationsvärdet (vektorsumman, det totala vibrationsvärdet) och den dagliga exponeringstiden (timmar och/eller minuter) för varje maskin. Använd punkt som decimalavskiljare för accelerationsvärdet.

    Observera att beräkningen måste göras för vänster respektive höger hand om någon maskin med dubbel handfattning används.

    Om enbart accelerationsvärde finns och om detta är det högsta accelerationsvärdet för bägge händerna, vilket ofta är fallet då det deklarerade accelerationsvärdet hämtas från en instruktionsbok, kan samma värde användas för vibrationsexponeringen i bägge händerna. Den dagliga vibrationsexponeringen kommer i detta fall att överskattas.

  2. Tryck på knappen "Beräkna".

    Vibrationsexponeringen (baserat på 8 timmar) kan ses i den högra kolumnen för varje maskin. Längst ner kan även den totala dagliga vibrationsexponeringen A(8) ses. I kolumnerna i mitten anges exponeringstiden tills insatsvärdet och gränsvärdet uppnås.

  3. Tryck på knappen "Börja om" för att nollställa kalkylatorn.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-10