Tillbaka till riskbedömningar och åtgärder i din verksamhet

Förebygg smittspridning inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg jobbar arbetstagare nära patienter och omsorgstagare. Då ökar risken för att komma i kontakt med smitta. Arbetsgivaren måste göra riskbedömningar för att förebygga smittspridning. Arbetsgivaren ska också tillgodose behovet av personlig skyddsutrustning.

Som arbetsgivare inom vård- och omsorg är du ansvarig för att

 • göra riskbedömningar av smittrisker på arbetsplatsen
 • ge arbetstagarna instruktioner och rutiner hur de ska göra sitt jobb på ett säkert sätt
 • förse arbetstagarna med lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning
 • visa arbetstagarna hur de ska använda och sköta skyddsutrustningen
 • informera om hur använda engångsskydd ska kasseras.

Stöd för hur du som arbetsgivare gör riskbedömning och vidtar åtgärder, finns här:

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Riskbedöm och vidta åtgärder i din verksamhet

Skyddsåtgärder

För att minska risken för smitta, är det viktigt att, så långt möjligt, hålla avstånd mellan omsorgstagare, patienter och arbetstagare.

När det inte går att hålla avstånd till omsorgstagare och patienter, eller det inte går att minska riskerna på något annat sätt, måste arbetstagarna använda personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning ska alltså användas, när andra åtgärder inte är tillräckliga för att förhindra smitta.

Vid osäkerhet, tillämpa försiktighetsprincipen, hellre för mycket skyddsåtgärder än för få.

Mun, näsa, ögon och händer måste skyddas mot smitta

Arbetsmiljöverkets regler kräver att man har personlig skyddsutrustning vid risk för kontakt med kroppsvätskor. Kraven finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Använd godkänd skyddsutrustning

Exempel på personlig skyddsutrustning som skydd mot smitta i patientnära arbete är:

 • visir eller skyddsglasögon
 • andningsskydd FFP2 eller FFP3
 • skyddshandskar
 • engångsförkläde.

Vid arbetsmoment där små droppar (aerosoler) kan bildas, använd andningsskydd i kombination med visir.

Vätskeavvisande munskydd räknas som medicinteknisk utrustning och inte som personlig skyddsutrustning.

Hur vet du att skyddsutrustningen är godkänd?

Personlig skyddsutrustning ska

 • vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i en förordning från EU (2016/425 för hälsa och säkerhet)

eller

 • vara provad och bedömd och ha fått ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-03-09