Coronaviruset

Förebygg smittrisker på arbetsplatsen

Många arbetsplatser kommer att påverkas när restriktionerna tas bort. Människor börjar återigen röra sig mer i samhället. Fler kontaktytor skapas till exempel i kollektivtrafiken, på lunchrestauranger och många andra arbetsplatser.

Du som är arbetsgivare behöver undersöka och bedöma vilka arbetssituationer som kan utsätta dina anställda för risker. Viruset SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen covid-19, är en fortsatt risk i arbetsmiljön. Det finns även andra infektionssjukdomar som kan spridas på arbetsplatser när många människor träffas igen.

Riskbedöm och genomför åtgärder i verksamheten - arbetsgivaren är ansvarig

Arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön. Du som arbetsgivare ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna på arbetsplatsen, därefter vidta åtgärder, följa upp och kontrollera åtgärderna. Riskbedömningen, inklusive beslutade åtgärder, ska vara skriftlig. Åtgärderna du vidtar, ska anpassas efter lokala förutsättningar och förhållanden på arbetsplatsen och leda till att minska risken att utsättas för smitta på arbetsplatsen.

Här kan du läsa mer om Förebyggande åtgärder mot smittrisker. Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Stanna hemma vid sjukdom eller symtom

Att stanna hemma vid symtom och hålla avstånd till andra, är viktiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning på arbetsplatsen. Folkhälsomyndighetens allmänna råd att stanna hemma vid sjukdomssymtom gäller fortsatt för alla. Läs mer om allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndigheten.

God ventilation och luftkvalitet

Du som är arbetsgivare, se till att inte för många individer vistas samtidigt i en lokal med liten luftvolym. Undvik att andas in andras utandningsluft eftersom den kan innehålla smittämnen. Håll avstånd till andra så ofta det går. För att minska risken för smittspridning och för att hålla nivån på andra föroreningar i luften låg, måste ventilationen räcka till för antalet individer som befinner sig i lokalen.

Läs mer på våra sidor om luft och ventilation. Smittspridning och ventilation

God hygien

God handhygien bidrar till att förebygga smittspridning. Se till att alla har möjlighet att rengöra händerna noggrant och regelbundet, gärna med flytande tvål och rinnande vatten. I de sammanhang där handtvätt inte är möjligt, kan våtservetter och handsprit vara bra alternativ.

Städning och rengöring

Se till att det finns grundliga och bra städrutiner och att ytor och lokaler städas regelbundet. Rengör beröringsytor som till exempel handtag, strömbrytare, tangentbord, ledstänger, handfat, vattenkranar och andra ytor, som många rör vid. Tänk på att riskbedöma även för arbetstagaren som utför städningen, så att risker minimeras och rätt förebyggande åtgärder vidtas.

Det här kan du som arbetsgivare tänka på för att förebygga smittrisker på arbetsplatsen:

  • Förbered för stegvis återgång till arbetsplatsen.
  • Se till att medarbetare kan hålla avstånd till varandra så ofta det går. Ge förutsättningar att förebygga trängsel.
  • Om möjligt, underlätta för medarbetare att inte behöva resa till och från jobbet i rusningstid.
  • Fortsätt uppmuntra till alternativa färdmedel som att cykla, gå eller åka bil.
  • Överväg personliga arbetsredskap och egen utrustning, t.ex. tangentbord och datormus.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning kan behövas i många verksamheter, när andra åtgärder för att förebygga smitta inte är tillräckliga.

Råd om hur du kan resonera om skyddsåtgärder och personlig skyddsutrustning finns här: Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer om vilken skyddsutrustning som ska användas inom vård och omsorg vid olika arbetsmoment. 

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster.

Läs mer hos Socialstyrelsen, öppnas i nytt fönster.

Mer om smittrisker

Smittrisker i arbetsmiljön

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter, pdf öppnas i nytt fönster

Gravida och ammande (AFS 2007:5), föreskrifter, pdf öppnas i nytt fönster

Riskbedömning inom vård och omsorg

Unga i arbetslivet

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-10-12