Coronaviruset

Smittrisker på arbetsplatsen

God ventilation, noggrann städning och avstånd till kollegor är några sätt att undvika att bli smittad eller smitta andra på jobbet.
Bild från labbmiljö

Coronaviruset, covid-19, är en risk i många arbetsmiljöer. Du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta dina anställda för risker.

Riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Arbeta hemifrån om möjligt

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Om de som kan arbetar hemifrån skyddas de yrkesgrupper som inte har möjlighet att göra det.

Om du behöver fortsätta gå till jobbet under pandemin

Stanna hemma om du är sjuk

Att stanna hemma om du känner dig sjuk och inte gå tillbaka till arbetet förrän du är helt frisk är det viktigaste åtgärden för att minska riskerna för smittspridning.

Håll avstånd och ha god ventilation

Att arbeta flera personer i en lokal med liten luftvolym, ökar risken att andas in andras utandningsluft, som kan innehålla smittämnen. För att ventilera bort eventuella smittämnen och andra föroreningar, måste ventilationen räcka till för antalet personer som arbetar i lokalen. Läs mer på våra sidor om luft och ventilation.

Smittspridning och ventilation

Förbättra hygien och städning

Förbättra handhygienen och tvätta händerna noggrant och ofta. Se till att det finns tvål, pappershanddukar och handsprit.

Säkerställ att alla lokaler städas ordentligt. Rengör beröringsytor såsom handtag, tangentbord eller handfat ofta.

Personlig skyddsutrustning behövs i vissa verksamheter

För verksamheter där man riskerar att komma i kontakt med smitta, bland annat sjukvården och omsorgen, har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer om vilken skyddsutrustning som arbetstagare inom vården och omsorgen ska använda i olika arbetsmoment. Du hittar mer information på den här sidan:

Riskbedömning inom vård och omsorg

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Fler råd − undvik smitta på jobbet:

  • Överväg personliga tangentbord, mus och liknande utrustning.
  • Håll avstånd till dina kollegor om ni jobbar i ett öppet kontorslandskap.
  • Fundera på om du kan välja en annan tid att åka till jobbet så att du slipper trängsel i kollektivtrafiken.
  • Välj alternativa färdmedel som att cykla, gå eller åka bil.
  • sätt upp barriärskydd framför personal med kundkontakt
  • låta utsedda personalgrupper gör vissa arbetsuppgifter
  • Om du under din tid utanför arbetet befunnit dig på platser med många människor i begränsat utrymme kan det vara bra att i samråd med din chef besluta om en frivillig karantän utifrån försiktighetsprincipen.

Mer om smittrisker

Smittrisker i arbetsmiljön

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Arbetsmiljöverkets checklista för smittrisker - hygien, pdf, öppnas i nytt fönster

Checklista för smittrisker, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer för laboratoriehantering av patientprover och covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Unga i arbetslivet


Lyssna på arbetsmiljöverkets sakkunnige inom smittrisker tala om förbyggande åtgärder i Prevents poddavsnitt:

Vad händer med arbetsmiljön i coronatider?, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Sunt Arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-05-17