tillbaka till personlig skyddsutrustning

För dig som upphandlar personlig skyddsutrustning till hälso-och sjukvården

Tillgång till personlig skyddsutrustning inom hälso- och sjukvården är viktig för att hindra och minska spridningen av coronaviruset.

För att bidra till tillgången till utrustning för de yrkeskategorier som arbetar inom hälso- och sjukvården har Arbetsmiljöverket tagit fram en bedömningsprocess för att tillfälligt tillåta tillverkning, import och distribution av personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt.

Processen innebär att Arbetsmiljöverket kan besluta om ett tillfälligt tillstånd för tillverkaren eller importören att tillhandahålla, det vill säga sälja eller skänka, personlig skyddsutrustning till utvalda mottagare i Sverige. Detta beslut bygger på en bedömning som görs av ett så kallat anmält organ, eller av ett annat organ som bedömts som likvärdigt, där man undersöker produktens tekniska prestanda, de egenskaper som är viktigast för att skydda mot smitta.

Vilka krav ska man ställa när man upphandlar personlig skyddsutrustning?

Personlig skyddsutrustning som ska användas av personal inom hälso- och sjukvården måste uppfylla de krav på hälsa och säkerhet som är viktigast för att skydda mot smitta.

Det anmälda organet utfärdar en bedömningsrapport, och om bedömningen visar att utrustningen uppfyller kraven kan tillverkaren utfärda en försäkran där hen intygar att all den personliga skyddsutrustningen som tillverkas uppfyller kraven. Tillverkaren tar också fram en bruksanvisning.

Som upphandlare har du rätt att ta del av

  • en kopia på försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity), på ett språk som lätt kan förstås av användaren,
  • en kopia av bedömningsrapporten utfärdat av ett anmält organ.
  • en bruksanvisning på ett språk som lätt kan förstås av användaren.

Observera att personlig skyddsutrustning som tilldelats tillfälliga tillstånd enligt denna metod inte får säljas vidare på övriga marknaden. Det tillfälliga tillståndet gäller till och med den 31 december 2020.

Så kan du göra om du misstänker att ett certifikat för personlig skyddsutrustning är falskt

Många företag runt om i världen arbetar för att producera personlig skyddsutrustning för vården. De stora flertalet tillverkare är seriösa, men det förekommer också försök till bedrägerier. Swedac har information på sin webbplats om hur du ska göra om du misstänker att ett så kallat certifikat för personlig skyddsutrustning är falskt.

Så ska du agera vid misstanke om ett falskt certifikat, Swedacs webbplats, öppnas i nytt fönster

Begrepp - anmält organ

Ett anmält organ är ett oberoende certifieringsorgan som är ackrediterat för att genomföra certifiering, provning och kontroll av personlig skyddsutrustning.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-28